Pe data de 17 martie 2017, la orele 15 00, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei în aula 5-121, va avea loc examinarea tezei de doctor în tehnică în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 253. Tehnologii în Industria Alimentară, specialitatea 253.01 Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (produse horticole), prezentată de Elena CRISTEA, cu tema: „REGIMURI TEHNOLOGICE PENTRU ASIGURAREA POTENŢIALULUI ANTIOXIDANT AL UNOR PRODUSE HORTICOLE LA PĂSTRARE ŞI PRELUCRARE”

Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza

Secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil: Dr.,conf. univ. Elisaveta Sandulachi

(Visited 7 times, 1 visits today)