- UTM - https://utm.md -

Curs de Inginer Sudor International/European organizat la UTM

r

Universitatea Tehnică a Moldovei împreună cu Asociația de Sudură din România, organizează cursuri pentru obținerea calificării de Inginer Sudor Internațional/European cu/fără scoatere din producție.

Personalul sudor deţinător al diplomei de inginer sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de inginer sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).

Cursul este structurat în 3 părți: partea 1: pregătire teoretică – 88 ore, partea 2: instruire practică – 60 ore și partea 3: pregătire teoretică –  293 ore.

La curs pot participa persoane cu pregătire superioară în domeniul tehnic (diploma de inginer sau subinginer). Participarea inginerilor sau subinginerilor sudori la partea 1 a cursului este facultativă.

ASR _Oferta _curs_IWE_martie_2017 [1]

(Visited 436 times, 1 visits today)