Centrul de instruire și formare continuă în domeniul sudării al UTM oferă:

  1. Cursuri de calificare în meseria de electrosudor în afara orelor de studii (pentru studenți) şi în afara orelor de lucru (pentru angajaţi);
  2. Cursuri de specializare pentru diverse procedee de sudare prin topire:
    • sudare manuală cu electrozi înveliţi (111),
    • sudare semiautomată cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (135),
    • sudare cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector (WI6);
  3. Cursuri de instruire şi perfecţionare a sudorilor practicieni şi a personalului din întreprindere (în atelierele Centrului sau nemijlocit la întreprindere);
  4. Cursuri de instruire şi atestare a personalului ingineresc a firmelor din domeniul construcţiilor „Responsabil de lucrările de sudare”.

Responsabil: Dumitru BODEANU, șef  Laborator sudură, tel. 079003702.

(Visited 110 times, 1 visits today)