Pe 28 februarie 2017 Senatul UTM a audiat raportul privind activitatea administrației Universității și executarea bugetului în anul 2016, după un an de activitate de la alegerea în această funcție a rectorului Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.

Dat fiind că raportul a suscitat un interes larg, dovadă fiind sala arhiplină și prezența la ședință a numeroși universitari, dornici să afle din prima sursă ce schimbări au survenit per ansamblu la UTM în perioada de referință,  evenimentul a fost transmis în regim live stream.

Pe ecran, într-o consecutivitate coerentă și exhaustivă, au fost expuse realizările privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile ce țin de UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii favorabile a UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent. Într-o manieră nouă, au fost făcute și propunerile de eficientizare în anul curent  a procesului educațional, gestionarea judicioasă a personalului, resurselor financiare și materiale.

Satisfăcuți de alegerea făcută la alegerile din noiembrie 2015, în urma cărora prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a devenit rector al UTM, senatorii au apreciat cu calificativul „bună” activitatea UTM expusă în raport și a trasat un șir de acțiuni, care vor servi drept temei pentru elaborarea unui plan operațional de activitate a biroului Senatului, Consiliului de administrație, facultăților, altor structuri ale UTM, precum și la elaborarea  bugetului universității pentru anul 2017.

Raportul integral îl puteți vizualiza aici.

(Visited 7 times, 1 visits today)