La Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse” din cadrul UTM, suita activităţilor didactice şi ştiinţifico-practice menite să dezvolte abilitățile profesionale pentru personalul întreprinderilor autohtone din industria uşoară, se ţin lanţ. În data de 21 februarie 2016 a demarat un ciclu de trei module pentru dezvoltarea măiestriei profesionale a inginerilor din întreprinderile Asociaţiei Patronală din Industria Uşoară (APIUS) din RM.

Salutând audienţa la inaugurarea evenimentului, dr., conf. univ. Angela SCRIPCENCO, directorul executiv al Centrului „ZIPhouse”, a menţionat că prin intermediul activităților educaționale şi-a  propus să organizeze un set didactic din trei module pentru a contribui cu potenţialul intelectual şi logistic al UTM la sporirea competitivității sectorului de confecții, textile și accesorii, dar și satisfacerea necesităților industriei la acest subiect. Cursul de formare continuă, fiind destinat pentru profesioniştii de modelare constructivă a produselor vestimentare, prevede derularea în perioada 21 februarie – 13 aprilie a patru torente consecutive de audienţi, în funcţie de nivelul de pregătire profesională iniţială a lor, cu următoarea tematică specifică: „Crearea noilor siluete ale îmbrăcămintei prin procesul de modelare”, „Modelarea elementelor constructiv-decorative în produsele vestimentare” şi „Modelarea produselor cu sprijin în talie (fusta şi pantaloni)”. La încheierea studiilor, audienţii vor primi certificatele respective cu logoul „ZIPhouse”.

Ciclul de module pentru dezvoltarea abilităților profesionale ale angajaţilor din întreprinderile autohtone a fost posibil graţie suportului acordat de  proiectul de competitivitate pentru industria uşoară al USAID – Moldova şi susţinerii generoase din partea APIUS. Iar de data aceasta, în calitate de trainer-formator a fost invitată şi a evoluat reputata designer vestimentar dna Larisa CRISTIAN, care a acumulat o bogată o experienţă profesională, predând mai mulţi ani la UTM şi activând în producerea industrială şi individuală a confecţiilor pentru dame mai bine de 25 de ani în întreprinderile de profil din Ucraina, Moldova şi Polonia. Aici a elaborat mai multe colecții de modele (proiectare şi design), care ulterior au fost produse în serii mari în Polonia, Ucraina şi Rusia. Articolele Fashion, confecţionate conform documentaţiei tehnice, au avut un succes colosal printre cumpărătorii-iubitori de haine frumoase şi practice.

(Visited 5 times, 1 visits today)