Suntem mândri de rezultatele doctoranzilor noștri. Implicarea acestora în domeniul cercetării și inovării a fost înalt apreciată, inclusiv de Guvernul Republicii Moldova.

În acest an, învingătorii concursului Burselor de excelență ale Guvernului au devenit trei doctoranzi, dintre cei șase candidați înaintați de fiecare școală doctorală a UTM:

  • Livia BOLOHAN – anul III (conducător științific dr., prof. univ. Galina DICUSAR) la specialitatea „Procese și aparate în industria alimentară”,
  • Tatiana OLOINIC – anul II (conducător științific dr. hab., conf. univ. Vasile TRONCIU) la specialitatea „Fizică matematică”,
  • Iulia NEGARĂ – anul III (conducător științific dr., conf. univ. Constantin ŢULEANU) la specialitatea „Rețele inginerești în construcții”.

Datorită lor, Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituție care a obținut 3 Burse de Excelență, în valoare 2500 de lei lunar fiecare.

Bursele de Excelență ale Guvernului pentru doctoranzi sunt acordate cu scopul de a motiva participanții să realizeze cercetări în diverse domenii și să publice rezultatele științifice obținute, inclusiv în reviste cu factor de impact înalt. Beneficiarii burselor sunt candidații-doctoranzi cu media cea mai mare la examenele de doctorat, care au publicaţii în revistele de specialitate, sunt autori de brevete de invenţie sau/și participanți la conferinţe naționale și internaționale.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)