La Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului Tehnic (proba scrisă) sunt admişi următorii candidaţi:

  • Trifan Nicolae conf.univ.dr. Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor, UTM
  • Vengher Dumitru Director Colegiul Tehnic al UTM (grad managerial II)

Pentru proba scrisă  este recomandată  „Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic”  (www.ctice.md).

Desfăşurarea probei scrise va ave loc la data de 21 februarie 2017, ora 15.00 în incinta Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale (CTICE) str. A. Russo,1, etaj 12.

 

Comisia de Concurs

pentru ocuparea funcţiei de director

 al Colegiului Tehnic al UTM

(Visited 3 times, 1 visits today)