Elita științei matematice din Moldova a avut astăzi un prilej deosebit pentru a jubila. Prestigiosul Premiu „Academicianul Constantin Sibirschi”, instituit de Organizaţia Obştească cu același nume, a fost împărțit anul acesta, în premieră, de către doi savanți apreciați pentru cercetările valoroase în domeniul matematicii aplicate.  Este vorba de dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, premiat pentru ciclul de lucrări „Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică”, și dr. Mircea PETIC, premiul pentru tineret, pentru ciclul de lucrări„Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale”.

Ciclul de lucrări înaintat de către dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN constă din 10 lucrări, inclusiv monografia „Modele matematice în inginerie” ca unic autor; o monografie colectivă elaborată împreună cu conducătorul de doctorat din SUA, Weimin HAN, publicată la prestigioasă Editură Springer din Germania; o monografie colectivă elaborată împreună cu un grup de cercetători de la UTM şi publicată la aceeași editură germană; 2 monografii colective elaborate împreună cu un grup de cercetători de la UTM; o lucrare de popularizare a ştiinţei; 2 articole ca singur autor publicate în reviste de circulaţie internaţională şi indexate în prestigioasele baze de date internaţionale (SCOPUS, Index Copernicus ș.a.); 2 articole în reviste de specialitate recunoscute (reviste indexate ISI, cu factor de impact).

Un exemplu de aplicare a ştiinţei computaţionale este modelarea matematică a proceselor de contact dintre corpuri în general deformabile. Autorul a dezvoltat studiul problemelor de contact intern sau extern, punctiform, liniar sau curbliniu, cu aplicabilitate în calculul organelor de maşini, cu destinație generală sau specială. Procesul de contact nu are natură pur mecanică, ci este mai curând o interacţiune complexă între procese mecanice, termice şi chimice. Astfel, a fost abordată aplicarea modelelor matematice care descriu procesul de contact, soluţionarea lor cu metoda elementului finit şi stabilirea unui cadru general pentru derivarea estimărilor a posteriori ale erorii, utilizând teoria dualităţii.

În prezent nu există o teorie matematică unitară a fenomenului de contact, însă în ultimii ani, inclusiv prin aportul dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN se configurează o teorie matematică a contactului în baza inegalităţilor variaţionale. Prin lucrările sale savantul Viorel BOSTAN a contribuit la realizarea dezvoltării conceptuale a tehnicii moderne, inclusiv a motoarelor cu reacţie, a avioanelor şi navelor, a automobilelor şi a sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie.

Organizaţia Obştească „Academicianul Constantin SIBIRSCHI” a fost constituită în anul 1999, la iniţiativa omului de afaceri din SUA dr. Valeriu SIBIRSCHI. Ea activează pe teritoriul Republicii Moldova şi are drept scop stimularea cercetărilor matematice. Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” este decernat cercetătorilor, care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii. Până în prezent de acest premiu s-au bucurat 17 savanţi – 14 din Republica Moldova, dintre care doi – pentru tineret și trei de peste hotare.

 

(Visited 18 times, 1 visits today)