La propunerea acad. Anatol SIDORENCO, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.GHIŢU”, absolvent UTM, pe 10 februarie 2017, în calitate de invitat de onoare a sosit doctorul habilitat în tehnică Anatoly SEMENKO, profesor la Catedra sistemelor de telecomunicaţii a Universităţii de Stat de Telecomunicaţii din or. Kiev, Ucraina.

Reputatul savant ucrainean este autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice, inclusiv a 4 monografii şi 5 brevete de invenţie, iar în calitate de constructor principal al complexului guvernamental de legătură cosmică a fost desemnat laureat al Premiului de Stat al URSS în domeniul radiocomunicaţiilor pentru anul 1989.

Doritori de a afla ce mai este nou în domeniul telecomunicațiilor din prima sursă s-au dovedit a fi foarte mulți, de aceea sala Senatului a fost arhiplină. În calitatea sa de conducător al seminarului tehnico-ştiinţific permanent „Aspecte teoretice şi practice privind cele mai noi tehnologii în domeniul telecomunicaţiilor”, aici, la UTM, în fața profesorilor şi studenţilor Facultăţii Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații (FIMET), dar şi a numeroșilor doritori de la alte facultăţi ale UTM, interesaţi de problemele telecomunicaţiilor, prof. Anatoly SEMENKO a ținut o prelegere publică cu genericul „Cele mai noi descoperiri în domeniul telecomunicațiilor”. În special, oaspetele ucrainean a adus la cunoştinţa publicului informaţii de ultima oră privind evoluţia teoriei transmiterii informaţiilor; sistemelor de telecomunicaţii fără fir şi mobile, sistemelor de comunicaţie prin radioreleu şi satelit, sistemelor de telecomunicaţii cu frecvenţă joasă; sistemelor de telecomunicaţii cu frecvenţa lungimi de undă ultrascurtă de la 30 cm la 1 mm; perspectivele dezvoltării reţelelor multiservice;  sistemelor şi reţelelor de calculatoare aplicate în telecomunicaţii ş.a.

La încheierea prelegerii, prof. SEMENKO cu o deosebită amabilitate a răspuns şi la întrebările celor prezenţi, satisfăcându-le curiozităţile.

La eveniment au fost prezenţi acad. Sergiu DUMITRACHI, persoane oficiale din administraţia Universităţii.

(Visited 4 times, 1 visits today)