Prin valoroasele cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile nanomaterialelor  şi nanotehnologiilor, Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor (CNSTM) al UTM este cunoscut departe de hotarele ţării. Pentru a spori continuu performanţa investigaţiilor efectuate în această platformă ştiinţifico-didactică, cercetătorii dr. hab., prof. univ. Vasile TRONCIU şi dr., conf. cerc. Eduard MONAICO au participat în anul 2015 la un concurs de proiecte pentru procurarea echipamentului, oferit de Fundaţia Germană Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt-Stiftung) şi au câştigat un grant nerambursabil în valoare de 33,52 mii de euro.

Astăzi, 1 februarie 2017, au fost instalate şi puse în funcţiune două aparate, procurate din sursele grantului: un laser infraroşu apropiat şi un boxcar integrator. Graţie suportului oferit de Fundaţia Germană Alexander von Humboldt,  aici va spori la nivelul cerinţelor internaţionale performanţa investigaţiilor privind proprietăţile electrice, optice şi fotoelectrice ale materialelor semiconductoare nanostructurate.

Exprimând sentimente de profundă gratitudine colegilor din Germania pentru contribuţia adusă la constituirea unor elemente ale infrastructurii de cercetare cu echipament de vârf, academicianul Ion TIGHINEANU, directorul CNSTM, a menţionat că de această achiziţie vor beneficia cercetătorii, masteranzii şi doctoranzii din UTM, dar reieşind din statutul Centrului ca infrastructură la nivel naţional în domeniul nanomaterialelor şi nanotehnologiilor, acesta va presta servicii în studiul proprietăţilor electrice, optice şi fotoelectrice a nanomaterialelor şi pentru cercetătorii din toată ţara, care activează în universităţi, institute academice, întreprinderi industriale.

La eveniment au rostit alocuţiuni inaugurale rectorul UTM, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, și Florian SEITZ, şef-adjunct al misiunii diplomatice a Republicii Federale Germania în RM.

(Visited 15 times, 1 visits today)