Hotărârile Senatului din 31 ianuarie 2017

  1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM
  2. Aprobarea Regulamentelor UTM
  3. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale
  4. Cu privire la aprobarea programelor de formare continuă a cadrelor diddactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic
  5. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2015-2016 la Compartimentele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
(Visited 9 times, 1 visits today)