- UTM - https://utm.md -

O nouă promoţie de masteranzi în electromecanică

Masterat_IE_r

O nouă promoţie de masteranzi în electromecanică și-a susţinut tezele de absolvire a programului de masterat „Inginerie electrică” din cadrul Departamentului Inginerie Electrică (DIE) al Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică (FEIE).

Sub îndrumarea profesorilor DIE dr. hab. Tudor AMBROS, dr. Ilie NUCA, dr. Petru TODOS, dr. Vasile RACHIERU, dr. T. CIURU, dr. V. BLAJĂ, lect. sup. C. GHERȚESCU, lect. univ. V. CAZAC, masteranzii gr. IE-15M şi-au propus pentru tezele de master subiecte concrete, ce ţin de activitatea lor cotidiană, în funcţie de postul pe care îl ocupă, cum ar fi: acționarea electrică programabilă a brațului robotic cu regim repetitiv; elaborarea unui generator sincron în baza motorului asincron; a unor motoare asincrone cu indici energetici majorați; a unei stații de încărcare a bateriilor vehiculelor cu propulsie electrică; a diverse sisteme, cum ar fi: SCADA – de control pentru o stație de tratare a apei potabile; de alimentare cu energie electrică pentru un depozit frigorific de mare capacitate; de automatizare a centralelor termice de mică putere; de acționare electrică a fotoliilor stomatologice; a unui sistem hibrid eolian-solar pentru iluminarea stradală; a unor sisteme electromecanice cu motoare asincrone pentru ascensoare sau a unui convertizor de frecvență controlat la distanță; sugestii privind modernizarea instalației de lipire a etichetelor la fabrica de bere; de automatizare a liniei de uscare a deșeurilor vegetale la fabrica de sucuri sau a procesului de umplere a buncărelor pentru linia de măcinare și ambalare a zahărului sau de stabilizare a tensiunii generatorului asincron autonom cu rotor scurtcircuitat ş.a.

Dr., conf. univ. Ilie NUCA, şef DIE, a menționat în context că în ingineria electrică cunoştinţele teoretice se bazează pe convertizoare electromecanice (generatoare şi motoare electrice) de producere a energiei electrice şi utilizarea ei pentru acționarea mecanismelor, instalaţiilor şi maşinilor din toate sferele activităţii umane. Masteranzii au executat teme de master din viaţa reală, legate de domeniul în care activează, teme care ulterior urmează a fi implementate sau deja sunt implementate de către agenţii economici.

Dr. Mihail TÎRŞU, preşedintele Comisiei, directorul Institutului de Energetică al AŞM, a subliniat că electromecanica contemporană este axată pe conversia eficientă a energiilor şi impune caracterul interdisciplinar de pregătire profesională. Masteranzii au demonstrat cunoștințe profunde privind bazele electrotehnici, maşini şi transformatoare electrice, echipamente şi acţionări electrice, senzori şi traductori, dispozitive electronice şi electronica de putere, teoria sistemelor, producerea, transportul și distribuția energiei electrică, bazele eficienței energetice, sursele regenerabile de energie, tehnologiile informaţionale şi automatizarea proceselor tehnologice etc.

(Visited 49 times, 1 visits today)