TRONCIU Sergiu – examinarea tezei de doctor

Vineri, 27 ianuarie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (stabilit de CNAA, prin hotărârea nr. AT3/4.4), în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: bd. Dacia nr.39, bl.9 de studii, aud. 9-224, va fi examinată teza de doctor în Arhitectură a dlui TRONCIU Sergiu cu tema: „Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol” specialitatea 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor.

Conducător ştiinţific: dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator, IPC, AȘM NESTEROV Tamara

Secretar științific: dr. în studiul artelor și culturologie PODLESNAIA Natalia (tel. +373 69227112)

Contacte: telefon departament Arhitectură +373 22 77 38 30

(Visited 18 times, 1 visits today)