Cișmea Publică în Parcul Zaikin – concurs de proiecte

Asociația Oberliht (http://www.oberliht.com) anunță concursul de proiecte pentru amenajarea unei cișmele publice în Parcul Zaikin din Chișinău (https://parculzaikin.wordpress.com).

Scurtă descriere a contextului

Parcul Zaikin se află în centrul istoric al Chișinăului, situat între străzile Ivan Zaikin și Sfântul Andrei. Asociația Oberliht a demarat procesul reabilitării parcului încă în 2012, dezvoltînd proiectul pe câteva direcții principale: organizarea și mobilizarea comunității din jurul parcului, reabilitarea infrastructurii parcului și construcția unor piese de mobilier urban, stimularea unor parteneriate între cetățeni și autorități.

Cișmeaua publică pe care am dori să o construim în Parcul Zaikin urmează să rezolve problema absenței unei surse de apă potabilă gratuită în centrul orașului, atît pentru locuitorii din zona parcului cît și pentru locuitorii orașului în general. Pe locul preconizat intervenției există deja o cișmea abandonată, care nu mai funcționează și necesită a fi înlocuită de una nouă folosindu-se branșamentele existente – vezi Anexa 1:  Planul general și planșa topografică

Condițiile concursului

Proiectele propuse vor conține obligatoriu următoarele piese desenate și prezentate pe format A3:
– Vedere de sus a cișmelei Sc. 1:50 care va cuprinde cișmeaua și amenajările aferente cu o suprafață de pînă la 3×3 m (9 m2);
– Fațade din toate patru direcții Sc. 1:25;
– Două secțiuni Sc. 1:25 care să explice principiul funcționării și materialele folosite;
– Minimum două vizualizări 3D din care să fie clară volumetria cișmelei
– O schemă inginerească de funcționare a cișmelei;
– Specificul și cantitatea necesară de materiale.

Principii de evaluare a schițelor de proiect

În final vor fi selectate propunerile de proiect care vor răspunde următoarelor principii de bază:
– Originalitatea ideii combinată cu o bună funcționalitate a cișmelei;
– Încadrarea stilistică în zona parcului / zona istorică a orașului;
– Expresivitatea formelor și materialelor folosite;
– Un calcul realist de materiale.

Schițele vor fi apreciate de către un juriu compus din arhitecți și experți din alte domenii, reprezentanți ai autorităților publice locale și locuitori.

Asociația Oberliht va obține avizele necesare pentru execuția lucrărilor de instalare. Vă rugăm să ne contactați prin email pentru obținerea informației suplimentare privind planul de situație și condițiile tehnice de racordare.

premiul 1 – 1200 lei
premiul 2 – 800 lei
premiul 3 – 500 lei 

Proiectele (în format de 1-4 planșe color sau alb-negru, schițe sau desene 3D însoțite de un CV cu datele de contact (telefon, email)) vor fi expediate în format PDF până pe data de 21 Ianuarie 2017 ora 14.00 pe adresa de email: civic.chisinau@gmail.com

Arhivele cu volum mai mare de 10 Mb sa fie transferate cu ajutorul serviciului de transfer wetransfer.com

Asociația Oberliht își rezervă dreptul de a realiza una din propunerile parvenite prin intermediul acestui concurs sau orice alta propunere de instalare și amenajare a unei cișmele publice.

Această acțiune face parte din Campania pentru acces gratuit la apă potabilă în Chișinău, susținută de PNUD Moldova și Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

(Visited 44 times, 1 visits today)