Hotărârile Senatului din 31 ianuarie 2017

  1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM
  2. Aprobarea Regulamentelor UTM
  3. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale
  4. Cu privire la aprobarea programelor de formare continuă a cadrelor diddactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic
  5. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2015-2016 la Compartimentele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

O nouă promoţie de masteranzi în electromecanică

O nouă promoţie de masteranzi în electromecanică și-a susţinut tezele de absolvire a programului de masterat „Inginerie electrică” din cadrul Departamentului Inginerie Electrică (DIE) al Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică (FEIE).
Citește mai mult

Noi direcții de colaborare UTM-UTB

În cadrul vizitei de lucru efectuate de delegația Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională  (CDSI) al UTM la Universitatea „Transilvania” din Brașov, România, dna Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., prorector responsabil de probleme financiare și relații internaționale, UTM,  și dna Maria GHEORGHIȚĂ, conf. univ., dr., secretar al CDSI-UTM, au avut întâlniri cu reprezentanți ai Facultății Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor şi Facultății Alimentaţie și Turism.

Citește mai mult

Un nou partener al UTM – Schaeffler România din Braşov

În cadrul vizitei la Brașov, delegaţia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universității Tehnice a Moldovei, condusă de rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, s-a deplasat la compania #Schaeffler România din Braşov în contextul identificării unor noi direcții de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei şi mediul de afaceri.

Citește mai mult

Un partener de nădejde – compania DRAXLMAIER din Braşov

Delegaţia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universității Tehnice a Moldovei, condusă de rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, aflată în vizită la Brașov la invitația rectorului Universității „Transilvania”, prof.univ.,dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Doctor Honoris Causa al UTM, a vizitat compania #DRAXLMAIER din Braşov, în contextul identificării de noi oportunități și dezvoltării în continuare a colaborării cu mediul de afaceri.

Citește mai mult

În vizită la MieleTehnica din Braşov

Delegaţia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al #UTM condusă de dl rector, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, care întreprinde o vizită la Brașov în scopul identificării oportunităţilor şi parteneriatelor public-private, s-a deplasat la #Miele_Tehnica din Braşov, întreprindere care şi-a demarat activitatea în septembrie 2009, asigurând firmei Miele necesarul de componente electronice şi subansambluri pentru unităţile de control ale aparatelor electrocasnice inteligente, cu care Miele şi-a câştigat renumele.

Citește mai mult

În vizită la Continental Powertrain România

În cadrul vizitei de lucru întreprinse în perioada 26-29 ianuarie 2017 la Universitatea „Transilvania” din Brașov, România, delegația Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universității Tehnice a Moldovei, condusă de rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, a dat curs invitației partenerului universității brașovene – #Continental_Powertrain_România, acțiune ce are menirea de a deschide vaste oportunități pentru a dezvolta în continuare noi direcții de colaborare cu mediul de afaceri.

Citește mai mult

Festivalul studenților francofoni din Europa Centrală și Orientală

Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală, în partenariat cu Universitatea din Zagreb, lansează concursul de participare la Festivalul Studenților Francofoni din Europa Centrală și Orientală. Înscrierile se fac până la data de 17 martie 2017.
Citește mai mult

Prima promoţie de masteranzi în ingineria biomedicală

16 masteranzi ai Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, gr. IBM-151M, și-au susținut tezele de master, elaborate sub îndrumarea profesorilor Departamentului microelectronică şi inginerie biomedicală Victor ŞONTEA, Serghei RAILEAN, Ion POCAZNOI, Victor VOVC, Bettin MIRONOV şi a prof. univ. Nicolas PALLIKARAKIS (Universitatea din Patras, Grecia). Este prima promoţie de masteranzi care au absolvit programul de studii „Inginerie biomedicală”, elaborat în cadrul Proiectului ştiinţifico-didactic „Iniţiativa Tempus Educaţie în Inginerie Biomedicală în Aria de Vecinătate Estică” (BME-ENA), care întruneşte un consorţiu din 18 universităţi din 14 state.

Citește mai mult

CDSI-UTM: vizită la Universitatea Transilvania din Brașov

În perioada 26-29 ianuarie 2017 o delegație a Universității Tehnice a Moldovei, în frunte cu rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, efectuează o vizită de lucru la Universitatea „Transilvania” din Brașov, România, la invitația rectorului-gazdă, prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN.

Citește mai mult