Anunță înscrierea în calitate de formator la Programul de formare în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Actorilor din domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Citește mai mult

În perioada 21-22 decembrie 2017 membrii echipei de proiect 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE „Higher education institutions for youth entrepreneurship’’ (HEIFYE) conf.univ. dr. Ciloci Rafael, șef departament Economie și Management și conf.univ. dr. Reșitca Vladislav, decan Facultatea Tehnologia Alimentelor, au participat la ședința de coordonare a activităților în cadrul proiectului.

Citește mai mult

20 decembrie 2017 a fost ora astrală a cercetătorilor UTM. Convocați de dr. hab., prof. univ. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat al UTM, ei au pus pe tapet rezultatele obținute pe parcursul anului în cadrul centrelor știinţifice de cercetare-dezvoltare-inovare pe profilurile acreditate: „Inginerie mecanică şi energetică” (cond.: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (fost conducător – regretatul dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, actualmente – dr. hab., prof. univ. Vasile TRONCIU), „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară” (cond.: dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV), „Inginerie civilă, economie şi management” (cond.: dr. hab., prof.univ. Ion RUSU) și subdiviziunilor didactice de către corpul profesoral și savanții, asistați în majoritatea  proiectelor de către studenți, masteranzi, doctoranzi.

Citește mai mult

Pe data de 21 decembrie 2017 Larisa BUGAIAN, prorector pentru finanțe și relații internaționale, și Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relaţii Internaţionale, UTM, au primit vizita reprezentanților Proiectului TWINNING în domeniul Patrimoniului Cultural.

Citește mai mult

În martie 2017, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Departament Bioinginerie Medicală, la solicitarea Ministerului Sănătății din Turkmenistan, a efectuat o vizită de lucru la Aşgabat, unde a împărtășit experiența UTM în pregătirea inginerilor biomedicali, părțile convenind asupra unui schimb de experiență în domeniu.

Citește mai mult

Oleg LUPAN, dr. hab., prof. univ. în Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM, a fost nominalizat în ședința de totalizare a activității științifice a UTM în anul 2017 ca deținător al indicelui Hirsch (H) 41 (conform SCOPUS) și ca primul savant din RM care în calitate de autor a depășit într-un an 1000 de citări internaționale în baza lucrărilor cotate ISI în SCOPUS (peste 150), acumulând până în prezent peste 5700 de citări, devenind astfel cel mai recunoscut savant din țara noastră în lume.

Citește mai mult

Fundația Orange Moldova a lansat cu succes la UTM a doua etapă a proiectului Orange WiFi Cafe în universități – componenta digitală aplicativă.

Citește mai mult

scoala de nutritie invita - r

Macarons, Raffaello, Chessecake și muuuultă dorință de a oferi un prilej de fericire unor copii cărora soarta le-a surâs mai puțin – acestea au fost ingredientele atelierului culinar de binefacere „Gustul fericirii în gesturi mici”, organizat pe 19 decembrie 2017 la Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA), UTM.

Citește mai mult