Orașe creative – un trend, un scop, o necesitate

Este Chișinăul orașul pe care ni-l dorim? Cum să-l facem mai atractiv, mai al nostru, cunoscut în toată lumea și, mai ales, un oraș creativ? Ocrotindu-i, promovându-i și valorificându-i vestigiile istorice culturale, dar și dezvoltând modele antreprenoriale de succes, care să ne stimuleze ritmul vieții, felul în care trăim, calitatea timpului, bunăstarea generală.
Citește mai mult

GUȚU Marin – examinarea tezei de doctor

Marți, 20 decembrie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenţilor 9/8, bl. 6 de studii, aud. 6-415, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui GUȚU Marin cu tema: „Cercetarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene” specialitatea 242.01 Teoria Maşinilor, Mecatronică.

Citește mai mult

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea „Transilvania” din Braşov, România, în cadrul programului Erasmus+ KA 1. Universitatea „Transilvania” din Braşov oferă o bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii (anul 2 şi 3), specialitatea Design industrial. Adițional se va achita drumul tur-retur.

Citește mai mult

FEIE: conferința anuală a profesorilor și studenților

Pe 9 decembrie 2016 în cadrul Facultății de Energetică și Inginerie Electrică a avut loc Conferința tehnico-științifică a colaboratorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM.

Citește mai mult

Olimpiada de mecanică teoretică

În data de 7 decembrie 2016, în incinta blocului de studii nr.9 al Facultății de Urbanism și Arhitectură a fost organizată Olimpiada de mecanică teoretică.
Citește mai mult

UTM şi-a desemnat cei mai buni studenţi

Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,  în baza rezultatelor ultimei sesiuni de examene din anul curent.
Citește mai mult

GROSSU Aliona – susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: Aliona GROSSU

Conducători ştiinţifici:  Nicolae ȚURCANU, dr. în economie, conf. univ., UTM

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.521.03 – 07
Citește mai mult

ORIZONT 2020: oferte pentru cercetătorii UTM

În perioada 5-8 decembrie 2016 Facultăţile Cadastru, Geodezie și Construcții; Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații; Tehnologie şi Management în Industria Alimentară au găzduit patru ateliere de informare privind oportunităţile oferite de programul comunitar ORIZONT 2020 în anii următori.

Citește mai mult

Designerii UTM cuceresc Europa

Făcând o retrospectivă a anului ce s-a scurs, constat cu o deosebită satisfacţie sufletească că discipolii noştri, cu lucrările lor inedite, cuceresc tot mai insistent saloanele şi expoziţiile de inventică din Europa, obţinând performanţe cu titlu de mândrie pentru Alma Mater.

Citește mai mult

„Sprijin pentru asociațiile studențești”

Au fost publicate rezultatele selecției în cadrul Apelului „Sprijin pentru asociațiile studențești” lansat de către Biroul Europa Centrală și Orientală al AUF.

Citește mai mult