Psihologia ca știință și artă

Pe 14 decembrie 2016, administratorul căminelor nr. 3 și 4, Vasile CARASTAN, a organizat o întâlnire de suflet cu un cunoscut psiholog – Olesea PLETNIOV, lector universitar la Universitatea Pedagogică ,,Ion Creangă” din Chișinău.

Doamna psiholog, moderatoarea dialogului, le-a explicat studenților că orice știință, pentru a exista, trebuie să aibă un obiect de cercetare, metode, legi și finalități. Acestea sunt elementele specifice ale psihologiei ca știință. Ca obiecte ale psihologiei avem viața psihică interioară, comportamentul (conduita), activitățile desfășurate și omul concret.

În cadrul discuției au fost abordate subiecte importante din viața tinerilor: Prietenia și cum ar putea fi definită aceasta? Care este interdependența dintre prietenie și dragoste? Dna PLETNIOV a reușit să capteze atenția studenților și să asculte fiecare opinie în parte.

Lucrând în echipe, studenții au analizat în profunzime tema prieteniei, conturând calitățile, și portretele în ansamblu ale prietenilor – falși și adevărați. Concluzia comună: când survine o problemă, fie la nivel psihologic, fie neuropsihologic, apar dificultăți în procesul de socializare, de unde rezultă scopul psihologului: să ajute la integrarea subiectului în societate și să descopere soluții acolo, unde inițial exista un gol.

În cadrul discuției, s-au evidențiat majoritatea studenților, între care Alina LESNIC, Petra VĂRZARU, Tatiana BACOTA, Vlad PĂDURARU, Dorin HACINA, Mihaela BURLACU, Corina CEBAN, Nicoleta BOTNARU.

Alina LESNIC,

studentă FIEB, anul II

(Visited 456 times, 1 visits today)