Noi tipuri de diplome în învățământul superior

Colegiul Ministerului Educaţiei, în ședința din 27 decembrie, ultima din acest an, a examinat, între alte subiecte, conținutul și aspectul formularelor noilor tipuri de diplome în învățământul superior, convenind  asupra aspectului diplomelor, cu excepția celor din domeniul medicinii, care urmează a fi examinate suplimentar.

Decizia a fost luată în contextul creării Spațiului Unic European al Învățământului Superior, obiectiv al Procesului Bologna, presupune reformarea învățământului superior național în vederea ajustării acestuia cu cel european.

Noile diplome sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 17, 89, 90, 91 și 121 ale Codului Educației, cu recomandările Comisiei Europene, având drept scop asigurarea transparenței sistemului de formare universitară din R. Moldova. Pentru a facilita comparabilitatea internațională a titlurilor și diplomelor care pot fi obținute în învăţământul superior din R. Moldova, actele de studii se redactează bilingv, în limba română și în limba engleză.

(Visited 42 times, 1 visits today)