- UTM - https://utm.md -

Cercetătorii fac bilanţul anului

cercetare_bilant_r

Pe 23 decembrie 2016, prorectorul UTM pentru cercetare şi doctorat, prof. univ., dr. hab.Valerian DOROGAN, a prezidat şedinţa Consiliului Ştiinţific al UTM, care a audiat şi a aprobat rapoartele centrelor de cercetare ale UTM acreditate de CNAA: „Inginerie mecanică şi energetică” (coordonator: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (coordonator: prof. univ. Valerian DOROGAN), „Procese  tehnologice  în  industria alimentară şi uşoară” (coordonator: prof. univ. Pavel TATAROV) şi „Inginerie civilă, economie şi management” (coordonator: conf. univ. Victor TOPOREŢ).

Conform rezultatelor prealabile, în activitatea ştiinţifică şi inovaţională desfăşurată în anul curent prin intermediul proiectelor finanţate de la bugetul de stat şi din contul sarcinilor didactice cercetătorii şi corpul profesoral au publicat 11 monografii, 65 manuale, suporturi de curs şi alte materiale didactice, 50 de articole în reviste cu factor de impact, peste 400 de articole şi teze în alte reviste şi culegeri internaţionale şi naţionale de specialitate, au primit 27 brevete de invenţie şi au depus 9 cereri pentru brevete de invenţie, iar la saloanele şi expoziţiile internaţionale de inventică s-au învrednicit de 37 medalii de aur, 7 medalii de argint şi bronz, precum şi 11 de diplome şi menţiuni speciale.

Pe marginea rapoartelor au luat cuvântul: acad. Ion BOSTAN, m.c. Sergiu DUMITRACHI, prof. univ. Victor ŞONTEA, conf. univ. Ion STRATAN, prof. univ. Ion BOLUN ş.a. În dezbateri, au fost examinate problemele curente în domeniul cercetare-inovare și propuse soluţii pentru depășirea acestora.

Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a dat aprecierea cuvenită procesului de cercetare-inovare la UTM, menţionând că de excelenţa profesorilor şi a cercetătorilor depinde reuşita pregătirii inginereşti. Totodată, d-sa a ţinut să sublinieze că administraţia UTM va susţine cercetarea de performanţă, alocând prime pentru publicaţii în reviste ISI cu factor de impact. Totodată, va fi stimulată excelenţa în cercetare prin stabilirea unui supliment la salariu pentru publicaţii de top, participare cu succes a corpului profesoral în concursurile de proiecte internaţionale şi naţionale etc.

La şedinţă au participat acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte AŞM, şi dr. hab. Veaceslav URSACHI, coordonator Secţie ştiinţe inginereşti şi tehnologice a  AŞM.

Sergiu ZAPOROJAN,

dr., conf. univ.,

șef Direcţie investigaţii ştiinţifice, UTM

(Visited 27 times, 1 visits today)