Ședinţa lărgită a Consiliului Ştiinţific al UTM

În data de 23 decembrie 2016, ora 14:00, în Sala Senatului UTM va avea loc şedinţa lărgită a Consiliului Ştiinţific al UTM, având pe ordinea de zi audierea rapoartelor de activitate ştiinţifică şi inovaţională desfăşurată în anul 2016.

În cadrul şedinţei vor fi prezentate rezultatele ştiinţifice obţinute de echipele de cercetători ai Universităţii Tehnice a Moldovei pe cele patru profiluri de cercetare acreditate de CNAA: „Inginerie mecanică şi energetică” (coordonator: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (coordonator: dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN), „Procese  tehnologice  în  industria alimentară şi uşoară” (coordonator: dr.hab., prof. univ. Pavel TATAROV) şi „Inginerie Civilă, Economie şi Management” (coordonator: dr., conf. univ. Victor TOPOREŢ).

Prezenţa şefilor de departamente/catedre, prodecanilor pentru ştiinţă, coordonatorilor de proiecte este obligatorie. Sunt invitaţi cercetătorii titulari şi cumularzi ai UTM, studenţii şi doctoranzii implicaţi în cercetarea ştiinţifică.

La şedinţă vor participa acad. I. TIGHINEANU, prim vice-preşedinte al AŞM, m. cor. I. HĂBĂŞESCU şi dr. hab. V. URSACHI, coordonatorul Secţiei Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice a  AŞM.

Informaţii suplimentare la tel.:  022 23 53 05

Direcţia Investigaţii Ştiinţifice a UTM

(Visited 39 times, 1 visits today)