În cadrul ediţiei actuale, a V-ea, a Concursului Național „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015” comisiile de experţi pe domenii ale CNAA au selectat 24 teze de doctorat susținute în 2015 – 5 de doctor habilitat şi 19 de doctor în științe. 12 dintre acestea au fost desemnate drept teze de doctorat de excelenţă, iar autorii acestora – învingători. Pe 15 noiembrie 2016 Comisia de atestare a mai promovat o lucrare învingătoare, cea de-a 13-ea.

Concursul a derulat pe trei domenii: Ştiinţe socio-umane; Ştiinţe reale şi tehnice; Ştiinţe ale naturii şi vieţii.

Printre învingătorii nominalizați în domeniul Ştiinţe reale şi tehnice se numără și doi reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei. Teza de doctor de excelenţă în informatică, gradul II i-a fost conferită dnei Galina MARUSIC, șef Direcție Doctorat și Postdoctorat. Autoarea și-a propus în cercetarea sa „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip râu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”, specialitatea Modelare, metode matematice, produse program, și a reușit cu brio acest lucru. Conducătorul ştiinţific, Vasile MORARU, doctor, conferenţiar universitar, este mândru de discipola sa, care s-a alăturat micii cohorte de informaticieni din R. Moldova cu grade științifice.

Laureată a concursului anual al tezelor de doctorat a devenit și Natalia FURTUNĂ cu Teza de doctor de excelenţă în științe tehnice, gradul III, de asemenea, reprezentantă a UTM. Domeniul cercetării de doctorat: „Valorificarea potenţialului aromatic al soiurilor de struguri Startovîi, Viorica şi Muscat de Ialoveni” ține de specialitatea Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice. Cercetările științifice realizate sub îndrumarea unui specialist experimentat ca Grigore MUSTEAŢĂ, doctor, conferenţiar universitar, au culminat cu o lucrare de excelență și rezultate ce se cer implementate în industria de ramură.

Comitetul de concurs pentru nominalizarea tezelor de doctorat de excelenţă ale anului 2015, condus de acad. Valeriu CANŢER, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a fost alcătuit din 13 persoane, inclusiv 2 membri titulari și 2 membri corespondenți ai AŞM, toți 13 având gradul de doctor habilitat, iar 10 dintre ei posedă și titlul de profesor universitar. CNAA acordă învingătorilor Diplome de Laureat şi trofee speciale, iar conducătorilor / consultanţilor ştiinţifici – Diplome de Merit.

 

????????????????????????????????????

(Visited 13 times, 1 visits today)