Pe 15 decembrie 2016, prima promoție din 26 de profesori de la toate facultăţile UTM și-a ridicat certificatele de absolvire a cursurilor de limba engleză.

Felicitându-i cu ocazia însuşirii acestui instrument de lucru foarte necesar, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a menţionat că aderarea RM la Procesul Bologna deschide pentru universităţi oportunităţi enorme de integrare în sistemul de învăţământ european pe multiple planuri: armonizarea cadrului legislativ-normativ în domeniu, revizuirea programelor de studii, încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din UE privind implementarea unor proiecte didactico-ştiinţifice comune, posibilităţi de mobilitate academică pentru studenţi şi de perfecţionare-predare pentru corpul didactic. Pentru a beneficia din plin de aceste avantaje, pe lângă profesionalism, este necesară și cunoașterea temeinică a limbii engleze.

Administraţia Universității creează condiţii favorabile pentru doritorii de a studia engleza: a alocat mijloacele financiare necesare şi a solicitat corpului profesoral al Catedrei limbi moderne să organizeze instruirea doritorilor. Acum este foarte important ca aceste cunoştinţe să fie aplicate în activitatea curentă. Or, câmpul de activitate didactico-științifică este destul de larg şi atractiv: avem încheiate acorduri cu peste 100 de instituţii de învăţământ din străinătate, partenerii europeni solicitând proiecte didactice şi de cercetare pentru multiple programe.

Prezentă la solemnitate, dr., conf. univ. Svetlana CATERENCIUC, şefa Catedrei limbi moderne, a specificat că prima promoție a cursurilor de engleză pentru profesori, formată din trei grupe, a urmat un program de 360 de ore academice, pe parcursul a doi ani, sub îndrumarea sa şi a lectorilor superiori Ludmila CIUMAC şi Olga ZINGAN, achiziţionând mai multe competenţe: înţelegerea documentului scris, expresia orală, producţia scrisă, lucrul în autonomie, bazele gramaticii limbii engleze şi tehnici de sintetizare a informaţiei principale şi de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând şi mijloacele TIC, au participat la jocuri didactice şi conversaţii euristice, au efectuat lucrări scrise şi au audiat materiale didactice.

În prezent, la catedră, două grupe de profesori urmează cursurile de limba engleză la anul trei, patru grupe –  anul doi şi două grupe –  anul întâi. Prin aceste cursuri colegii de la facultăţi vor avea acces direct la valorile învăţământului la scară mondială şi afirmarea prestigiului UTM pe arena internaţională.

 

(Visited 13 times, 1 visits today)