Marți, 20 decembrie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenţilor 9/8, bl. 6 de studii, aud. 6-415, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui GUȚU Marin cu tema: „Cercetarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene” specialitatea 242.01 Teoria Maşinilor, Mecatronică.

Conducători ştiinţifici: dr. hab., prof. univ. BOSTAN Viorel; dr. hab., prof. univ. DULGHERU Valeriu

Secretar științific: dr., conf. univ. Bodnariuc Ion (tel. +373 67264545)

(Visited 3 times, 1 visits today)