Pe 9 decembrie 2016 în cadrul Facultății de Energetică și Inginerie Electrică a avut loc Conferința tehnico-științifică a colaboratorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM.

În cadrul secției Termoenergetică și Management în Energetică au fost prezentate 13 lucrări elaborate de studenții, masteranzii și doctoranzii care își fac studiile în cadrul departamentului TME. În activitatea de elaborare a lucrărilor prezentate studenții au fost îndrumați de prof. V. ARION, conf. univ. A. GUȚU, lect. sup. C. CHELMENCIUC, lect. univ. D. BRAGA și lect.univ. C. GUȚU-CHETRUȘCA.

Departamentul TME exprimă sincere mulțumiri studenților Irina IURCIUC, Cristina VAȘCIUC, Olga ISAC, Cristian VOLONTIR, Tudor PORUBIN, Andrei CIOBANU, Victor CIOBANU, Daniel GUȚU, Sandu GHERMAN, Cristian GRIGORAȘENCO, masteranzilor Oleg LOMOV și Manole BALAN și doctorandului Călin NEGURĂ pentru prezentarea unor lucrări interesante și valoroase în cadrul acestui important eveniment tehnico-științific, dorindu-le succese mari în continuare!

(Visited 7 times, 1 visits today)