În perioada 5-8 decembrie 2016 Facultăţile Cadastru, Geodezie și Construcții; Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații; Tehnologie şi Management în Industria Alimentară au găzduit patru ateliere de informare privind oportunităţile oferite de programul comunitar ORIZONT 2020 în anii următori.

O echipă de formatori, alcătuită din angajaţii Centrului Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi coordonatori ai punctelor naţionale de contact (NSP) pe domenii, în frunte cu Ion MARIN, coordonator NSP în probleme de mediu, eficienţă energetică şi transport verde, au anunțat că pe 10 noiembrie  2016 AȘM, de comun acord cu Centrul Proiecte Internaţionale şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact H2020, a anunţat lansarea concursurilor pentru proiecte finanţate în anul 2017 din programul cadru al UE de cercetare-inovare ORIZONT-2020 pe următoarele domenii: surse de energie sigure, ecologice şi eficiente; tehnologii viitoare şi emergente; mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi a materiilor prime; aspecte financiare şi legale în ORIZONT 2020; ştiinţa cu şi pentru societate; acţiunile Marie Skłodowska-Curie; proiecte oferite de programul COST; oportunităţi în cadrul programului EURAXESS; inovarea în întreprinderile mici şi mijlocii.

Participanţii la ateliere au aflat ce trebuie să cunoască despre modul de organizare a concursurilor din cadrul Programului „ORIZONT 2020”, inclusiv a granturilor din partea Consiliului European de Cercetări pentru susţinerea cercetărilor de frontieră; care este tematica recomandată pentru cercetări; criteriile de identificare a partenerilor sau de depunere a propunerilor de proiect în calitate de cercetător independent, procedurile de pregătire şi depunere a  proiectelor, alte detalii ce țin de managementul şi finanţarea proiectelor; au adresat întrebări formatorilor privind proiectele finanţate de programul comunitar ORIZONT 2020 şi au primit materiale instructive, necesare pentru valorificarea ofertelor.

La şedinţe au participat reprezentanți ai administrației UTM, decanii facultăţilor, şefi de departamente şi catedre, cadre didactice, cercetători, doctoranzi.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)