Pretendent: Aliona GROSSU

Conducători ştiinţifici:  Nicolae ȚURCANU, dr. în economie, conf. univ., UTM

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.521.03 – 07

Tema tezei:  „EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT ÎN ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

Data 21 decembrie 2016

Ora 15.00

Local: Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 168, blocul 1, aula 205

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost reflectate în 11 lucrări (7,01 c.a), inclusiv articole publicate în reviste de profil recenzate, culegeri, comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale, internaţionale şi un suport de curs.

 

Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată. În cercetare au fost determinate componentele metodologiei cadru de implementare a proiectelor, fapt care a condus la perfecţionarea şi consolidarea bazei teoretico-aplicative aferente domeniului de cercetare, în vederea eficientizării managementului de proiect în întreprinderile din Republica Moldova.

 

  1. Conţinutul de bază al tezei. În teza ce analizează elementele definitorii ale cadrului teoretic și metodologic ale managementului de proiect (MP) precum și baza legislativă, standardele și contribuția MP la dezvoltarea economico-socială a Republicii Moldova, se propun măsurile de perfecţionare a cadrului de implementare a proiectelor cu scopul eficientizării managementului acestora, ceea ce ar reduce risipa de resurse, ar condiţiona diminuarea de riscuri şi ar consolida structurile de proiect. Metodologia generică elaborată şi testată de autor şi-a adeverit autenticitatea şi utilitatea şi ar putea servi la elaborarea unui standard naţional în domeniu.

 

  1. Principalele rezultate obţinute constau în concretizarea noţiunilor de proiect şi management de proiect, definirea noţiunilor de infrastructură a MP, a metodologiei cadru de implementare a MP; sunt clarificate distincţiile conceptuale şi practice dintre ciclul de viaţă al proiectelor, metodele şi metodologia de implementare a MP; se analizează evoluţia şi profesionalizarea MP prin relaţionarea cu managementul general, antreprenoriatul şi se argumentează poziţionarea lui ca ştiinţă distinctă; sunt identificate zonele de suprapunere a standardelor din domeniul MP şi propusă adoptarea unui standard naţional în baza celor mai bune practici elucidate; se elaborează şi se aplică cu succes un cadru metodologic generic al MP, ţinându-se cont de structurile organizatorice adaptate şi dimensionare a riscurilor la întreprindere.
(Visited 6 times, 1 visits today)