Pe parcursul unei săptămâni, un grup de specialişti în domeniul industriei alimentare, implicați în producerea şi comercializarea băuturilor din Republica Belarus, s-a aflat în vizită la Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară, UTM, unde au însuşit calificarea de expert degustător în băuturi alcoolice.

Dr., prof. univ. Anatol BĂLĂNUŢĂ, şef Catedră enologie, a specificat că în cadrul a 28 de ore academice audienții  au studiat aprofundat compoziţia chimică a distilatelor de vin. Constituirea calităţilor organoleptice ale acestor produse, preconizate în reglementările tehnice şi standardele în vigoare, depind în mare măsură de conţinutul şi componenţa glucidelor, acizilor organici, substanţelor fenolice şi aromatice. Cursanţii au luat cunoştinţă de metodele moderne de analiză fizico-chimică şi microbiologică aplicate în industria de fabricare a produselor alcoolice, au însuşit cauzele şi natura defectelor de aspect, aromă, gust ce pot apărea în distilatele de vin, rachiu, votcă, divinuri şi coniacuri, precum şi unele măsuri de prevenire sau diminuare a acestor defecte.

Pe parcursul a 44 de ore audienţii au avut și posibilitatea să aplice în practică cunoştinţele şi abilitățile practice obținute, au efectuat vizite de lucru cu degustarea vinurilor naturale, divinurilor şi altor băuturi alcoolice la renumitele întreprinderi  moldoveneşti „Barza albă”,  „Kvint”,   „Vinăria Bardar” și „Vinuri Ialoveni”.

La şedinţa solemnă prilejuită de finalizarea cursurilor, dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA, decanul FTMIA, a înmânat cursanţilor certificate de conferire a calificării „Expert degustător în băuturi alcoolice” şi le-a urat să aplice reuşit în activitatea practică cunoştinţele căpătate la UTM.

Aceasta este a treia promoţie de degustători din anul acesta instruiţi la FTMIA.

(Visited 6 times, 1 visits today)