FTMIA – Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară a marcat prima zi de iarnă prin organizarea Conferinței anuale tehnico-științifice a cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților.

Conferința a fost deschisă oficial de către decanul FTMIA dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, care a venit cu un mesaj de felicitare către participanți.

La deschidere a au participat, de asemenea, dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA, prof. univ., dr. Jorj CIUMAC, șefi de catedre și profesori.

Conferința a inclus prezentarea celor mai interesante rezultate științifice obținute de către studenții, masteranzii și doctoranzii facultății.

A fost abordat un spectru larg de subiecte: diminuarea impactului oxidării lipidelor cu adaosuri vegetale de antioxidanţi, calitatea şi stabilitatea microbiologică a semifabricatelor din carne de ovină conservate prin frig, influența adaosului de psyllium asupra proprietăților tehnologice ale pâinii aglutenice, precum și Influența unor factori tehnologici asupra procesului de coagulare a laptelui în fabricarea brânzeturilor etc.

Comunicările studenților de la Filiera Francofonă au pus în evidență particularitățile și avantajele metodelor moderne de analiză precum cele cromatografice (gazoase, lichide etc) și aplicarea acestora în industria alimentară.

Subiectele prezentate au trezit interes pentru discuții membrilor participanți și au fost schimbate păreri și opinii despre problemele actuale în domeniul științei alimentelor. Conferința s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Tuturor participanților la conferință li s-au înmânat diplome de participare, iar câștigătorii locurilor premiante urmează să fie desemnați de juriu în urma evaluării comunicărilor prezentate.

(Visited 4 times, 1 visits today)