Pe 14 decembrie 2016, administratorul căminelor nr. 3 și 4, Vasile CARASTAN, a organizat o întâlnire de suflet cu un cunoscut psiholog – Olesea PLETNIOV, lector universitar la Universitatea Pedagogică ,,Ion Creangă” din Chișinău.

Citește mai mult

Colegiul Ministerului Educaţiei, în ședința din 27 decembrie, ultima din acest an, a examinat, între alte subiecte, conținutul și aspectul formularelor noilor tipuri de diplome în învățământul superior, convenind  asupra aspectului diplomelor, cu excepția celor din domeniul medicinii, care urmează a fi examinate suplimentar.

Citește mai mult

Pe 23 decembrie 2016, prorectorul UTM pentru cercetare şi doctorat, prof. univ., dr. hab.Valerian DOROGAN, a prezidat şedinţa Consiliului Ştiinţific al UTM, care a audiat şi a aprobat rapoartele centrelor de cercetare ale UTM acreditate de CNAA: „Inginerie mecanică şi energetică” (coordonator: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (coordonator: prof. univ. Valerian DOROGAN), „Procese  tehnologice  în  industria alimentară şi uşoară” (coordonator: prof. univ. Pavel TATAROV) şi „Inginerie civilă, economie şi management” (coordonator: conf. univ. Victor TOPOREŢ).

Citește mai mult

Odată cu semnarea Acordului de asociere cu UE, datorită dinamicii pozitive a investițiilor făcute de partenerii externi în RM, a devenit tot mai acută necesitatea elaborării unui suport științific privind managementul tuturor tipurilor de proiecte, inclusiv a celor din sectorul antreprenorial. În acest context, dr. în economie Nicolae ŢURCANU, conf. univ. la Catedra economie şi management în industrie, FIEB, în anul 2012 i-a propus absolventei eminente Aliona GROSSU să cerceteze tema „Eficientizarea managementului de proiect în activitatea antreprenorială din Republica Moldova”.

Citește mai mult

Inaugurarea în preajma sărbătorilor de Crăciun a Laboratorului de Apreciere Organoleptică a Produselor Vinicole în cadrul Catedrei enologie a FTMIA a fost de bun augur. A doua zi, în data de 21 decembrie 2106, 24 de audienţi înscrişi la concursul specializat de autorizare a degustătorilor de vinuri şi divinuri cu indicaţie geografică protejată şi celor de origine protejată (IGP-DOP) au păşit pragul acestui nou hram al ştiinţei şi practicii vinicole.

Citește mai mult

Ediția a VI-a a Concursului „Topul Inovațiilor 2016”a desemnat printre câștigători și o lucrare înaintată de Universitatea Tehnică a Moldovei, SRL „Davitex Neo”: „Produse de îmbrăcăminte funcțională pentru copii născuți prematur” (conducător: Victoria DĂNILĂ). Lucrarea s-a plasat pe locul secund în cadrul direcției strategice „Sănătate și Biomedicină”.

Citește mai mult

Joi, 29 Decembrie 2016, ora 15:00, în cadrul Facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică a UTM (blocul de studii nr. 2, str. 31 August 1989 nr. 78), sala 2-231, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”, în care va fi examinată teza de doctor a Dlui Victor GROPA, cu tema „Contribuţii privind estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”.

Citește mai mult

Astăzi, într-o atmosferă de suflet, FTMIA a găzduit un eveniment de excepţie. La Catedra enologie a fost inaugurat Laboratorul de Apreciere Organoleptică a Produselor Vinicole.

Citește mai mult

În data de 23 decembrie 2016, ora 14:00, în Sala Senatului UTM va avea loc şedinţa lărgită a Consiliului Ştiinţific al UTM, având pe ordinea de zi audierea rapoartelor de activitate ştiinţifică şi inovaţională desfăşurată în anul 2016.

Citește mai mult