usv

În perioada octombrie-noiembrie 2016 USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România a organizat în parteneriat cu Safetech Inovation şi ASSIST Software prima ediție a Concursului studențesc în domeniul securității informatice – The first International Students Contest on Information Security.

Organizat într-un format CTF (Capture The Flag), concursul s-a axat pe dezvoltarea soluțiilor de penetrare a unor bariere de securitate într-un mediu de comunicație delimitat, cu scopul descoperirii unor breșe electronice, dar și în identificarea soluțiilor și metodelor optime de protejare a informației împotriva accesului neautorizat. Competiția a urmărit testarea creativității și a capacitații echipelor de studenți de a utiliza cunoștințe tehnice specifice pentru a gestiona probleme concrete de securitate informațională.

Concurenţii au avut la dispoziţie 24 de ore pentru a rezolva probleme de securitate complexe. Principalul obiectiv al concursului este de a încuraja cercetarea academică în domeniul securităţii informatice, actualmente cercetarea în domeniu fiind realizată în mare parte de agenţi din domeniul privat.

Universitatea Tehnică a Moldovei a participat la concurs cu trei echipe, reprezentând Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Catedra automatică și tehnologii informaționale (ATI), specialitatea „Securitate informațională”: Cyber TUM-1 (Andrei BRAJNICOV, Vadim CASAP (gr. SI-131), Petru HÂNCU (FEC-161), Grigore CUȘNIR (SI-141); mentor: Rodica BULAI, lector superior ATI), Cyber TUM-2 (Sergiu CIUDIN (TI-161M), Nelu SNEGUR, Eugeniu POPOV, Ecaterina DONCIU (SI-131), mentor: Andrei POSTARU, lector superior ATI), Cyber TUM-3 (Andrei Alexandru BEZU, Eugeniu CUCU, Eugeniu DAVID, Daria STUPINA (SI-141); mentor: Radu MELNIC, lector superior ATI).

Din cele 30 de echipe înscrise la prima etapă a concursului (online), doar 13 s-au calificat în etapa finală (onsite). Echipele UTM au ocupat pozițiile 3, 4 și 6.

Pe 24-26 noiembrie 2016 s-a desfășurat etapa finală a concursului, iar sâmbătă, în Auditorium „Joseph Schmidt” al USV, a avut loc festivitatea de premiere. Au fost premiate primele cinci echipe cu cel mai mare punctaj. Premiile I și II le-au împărțit echipele de la Universitatea Politehnică Bucureşti, iar premiul al III-lea a fost câştigat de echipa UTM – Cyber TUM-1 formată din Andrei BRAJNICOV, Vadim CASAP, Grigore CUŞNIR şi Petru HÂNCU. Echipa Cyber TUM-2 s-a învrednicit de o menţiune.

„Singura echipă care a reuşit să rezolve toate problemele înainte de închiderea platformei, mai exact cu patru ore înainte de termenul limită, a fost cea de la Universitatea Politehnică Bucureşti, care a ocupat prima poziţie în clasament. Aceasta a reuşit să rezolve cele şapte probleme propuse în aproximativ 20 de ore, obţinând punctajul maxim de 312 puncte”, a arătat prof. dr. ing. Alin POTORAC, unul dintre iniţiatorii competiţiei.

Cele 13 echipe care au participat la etapa finală a concursului au fost formate din studenţi ai opt instituţii universitare: Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea Naţională „Yuriy Fedcovich” Cernăuţi, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

Rezultatele obținute de echipele UTM se datorează în mare parte și membrilor Catedrei ATI, care s-au implicat plenar în pregătirea și organizarea echipelor: șef de catedră, dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ, lectorii superiori Rodica BULAI, Andrei POȘTARU, Rostislav CĂLIN, Radu MELNIC, Alexandru PUTERE și lectorul universitar Ionel ANTOHI. De asemenea, au fost implicați în pregătirea echipelor și experți externi din domeniul securității informaționale, foști absolvenți ai UTM: Constantin MITEV – şef secţie Securitate Informaţională, ÎS „Fiscservinform”, și Maxim CATANOI – senior consultant information security la Compania „Endava”. Cu un suport financiar pentru participarea la concurs au contribuit Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică a Moldovei și compania „Endava”, prin intermediul dlui Artiom BUCIUCEANU, cărora le mulțumim.

Felicităm concurenții pentru succesele obținute și experiența deosebită de care au dat dovadă, dorindu-le mult succes și realizări cât mai frumoase în continuare!

concurs-ctf_usv

(Visited 2 times, 1 visits today)