concurs-in-memoriam-m-marinciuc_r

Pe 26 noiembrie 2016 UTM în parteneriat cu Liceul Teoretic cu profil real ,,Mihai MARINCIUC”, asistat de cadre didactice care au colaborat cu regretatul profesor și cu suportul AO „ICAR”, „Xerox”-Moldova, editurilor „Știința”, „Lyceum”, „Integritas”,  a organizat ediția a VI-a a Concursului de fizică „In Memoriam Mihai MARINCIUC”. 

Dr., conf. univ. Alexandru RUSU, șef Catedră fizica, UTM, a mulțumit elevilor pentru că au dat curs invitaţiei de a participa la această platformă educațională, subliniind că orice ramură a tehnicii reprezintă un şir neterminat de aplicaţii ingenioase şi elegante ale fizicii şi ale altor ştiinţe exacte. În concurs s-au înscris elevi din clasele a VI-a – a XII-a din instituții de învățământ din RM și România. Acţiunea are drept obiectiv crearea oportunităților  de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică. În alocuțiunea rostită cu prilejul inaugurării concursului, vorbind despre rolul și locul fizicii în societate, președintele Comitetului organizatoric, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat că fiind una dintre cele mai vechi discipline academice, aceasta este poate cea mai importantă știință a naturii, deoarece cu ajutorul ei pot fi explicate fenomenele întâlnite în alte științe ale naturii. Fizica este știința care studiază structura, transformările, proprietățile și formele de mișcare ale materiei care ne înconjoară. Iar pentru UTM, este una din disciplinele fundamentale, care stă la temelia formării inginerilor. „Suntem plăcut surprinși că acest concurs se bucură de o participare numeroasă. Salutăm pasiunea voastră, dragi tineri și tinere, pentru miracolele fizicii. Vă urăm o rezolvare ingenioasă a subiectelor și conștientizarea faptului că după absolvirea liceului UTM vă așteaptă la studii cu brațele deschise!”

Diana Cristina BEJAN, profesoară de fizica la Colegiul National de Informatică din Piatra-Neamț, a menționat că podurile peste Prut dintre România și RM capătă noi valențe. „Contribuim la construcția podului de fizică de către această prestigioasă competiție cu un lot de 8 elevi din clasele a IX-a – a XII-a, dornici să descopere tainele fizicii şi de a-şi face noi prietenei din RM.”

Iulia MALCOCI, doctor în ştiinţe, profesoară de fizică, i-a îndemnat pe elevi să studieze fizica, căci prin aceasta cei care vor să devină ingineri, vor avea numai de câștigat. „Ţineți minte, economia o fac inginerii, iar inginerul n-a fost niciodată șomer. Apoi, când aveţi timp, citiţi o carte, căci prin cunoştinţe veţi fi mai bogaţi şi mai pregătiţi pentru viaţă. Iar când veţi alege facultatea, uitați-vă ce bază tehnico-materială de instruire are instituţia de învăţământ. Vă recomand UTM – are o bază  bună. Doritorii de a îmbrăţişa profesia de inginer pot veni cu toată încrederea la UTM!”

Veteranul UTM, profesorul universitar de matematică Aurel MARINCIUC, a evocat momente memorabile din viaţa sa şi a regretatului frate Mihai MARINCIUC, subliniind că toți copii se nasc fizicieni, deoarece din primele clipe manifestă interes pentru lumea ce-i înconjoară cu întrebări euristice: De ce? Ce-i aceasta? Cum are loc? etc.

La concurs au luat parte 234 elevi din clasele a VI-a – IX-a şi 100 de liceeni din clasele a X-a – a XII-a, reprezentând tradiţional majoritatea liceelor teoretice din mun. Chişinău. Anul acesta şi-au încercat puterile şi elevi din gimnaziile şi liceele din alte localități ale ţării, inclusiv din gimnaziul „Iurie Boghiu” din Flămânzeni, Sângerei, gimnaziul din Răcăria, Râşcani, LT „Constantin Stere” din Soroca, liceele ,,Mihai Eminescu, ,,Ştefan cel Mare”, ,,Mihail Lomonosov”, ,,Lucian Blaga” din Bălţi,  LT ,,Ion Vatamanu” din Strășeni. Iar prezenţa lotului Colegiului National de Informatică din mun. Piatra-Neamț a conferit concursului o conotaţie internaţională.

Cupa transmisibilă a concursului a revenit  Liceului Teoretic ,,Orizont”, filiala Durleşti, care a acumulat 45 de puncte la distincţii – medalii şi menţiuni. Locul doi a revenit echipei Liceului Teoretic al AŞM cu 23 de puncte, iar locul trei – Liceului Teoretic „M. Kogălniceanu” din Chişinău, care a acumulat 19 puncte.

În topul individual, pe clase, învingători și deținători ai Diplomei speciale şi a medaliei de aur au devenit elevii Ştefan AMARFII (LT „Mihail Kogălniceanu”, 30 puncte din 30 posibile), Sandu SARACUȚA (LT „George Călinescu”, 30/30),  Sevastian BAJENOV (LT „D. Cantemir”, 25/30), Mihai LAVRIC (LT „Orizont”, filiala Durlești, 29,5/30),  Victor BAERLE (LT „Principesa Natalia Dadiani”, 19,7/30), Otilia DON (LT „Orizont,  Durlești, 19,2/30) şi Eugeniu DIMITRIU (LT „Orizont”, Durlești, 26/30). În total au fost disputate 7 medalii de aur, 14 medalii de argint, 21 medalii de bronz şi 41 diplome cu menţiune.

Numele regretatului profesor universitar Mihail MARINCIUC (26.11.1938, s. Crişcăuţi, r. Donduşeni – 14.10.2011, Chişinău), doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1967, care în perioada 1981-2011 a activat la Catedra de fizică a UTM în calitate de conferenţiar şi profesor, inclusiv şef al catedrei respective în anii 1984-1995, prin concursul ce-i poartă numele, va dăinui mulţi ani înainte în inimile şi cugetul tinerilor captivați și împătimiți de miracolele fizicii. A fost autorul a 89 de publicaţii ştiinţifice şi metodice, inclusiv  a 6 manuale standarde de fizică şi 8 culegeri de probleme de fizică pentru licee. Începând cu anul 1968 a participat activ la pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor republicane pentru elevi la fizică. A participat la şcolile de fizică de vară şi olimpiadele din România cu elevi şi profesori din RM în oraşele Brăila, Gura Humorului, Baia Mare, Râmnicul Vâlcea, Braşov, Oradea, Timişoara şi Iaşi.

concurs-in-memoriam-m-marinciuc

(Visited 2 times, 1 visits today)