„Istoria integrală a Basarabiei” pentru toţi

Prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU are în palmaresul său de cadru didactic 36 de manuale şi monografii. Colegii îi apreciază şi rodul cercetărilor în tehnologia construcţiilor de maşini, materializate în peste 190 de invenţii brevetate şi menţionate cu o ploaie de medalii de aur, argint şi bronz la diferite saloane de inventică şi conferinţe internaţionale.

Graţie contribuției sale în calitate de redactor responsabil, revista ştiinţifică „Meridian Ingineresc” se apropie anul acesta de cel de-al 60-lea număr publicat. Cititorii săptămânalului „Literatura şi Arta” de mai mulţi ani la rând aşteaptă cu nerăbdare materialele publicistice săptămânale ale sale – mostre de autentică trăire şi simţire românească.

Iar recent, de sub pana neobositului coleg de breaslă Valeriu DULGHERU s-a născut studiul monografic „Istoria integrală a Basarabiei”, lansat și distribuit gratis participanților la Simpozionul internaţional „Cucuteni – 5000 Redivivus” (ediția a XI-a). În cele 388 de pagini ale lucrării autorul face o succintă trecere în revistă  a celor mai importante evenimente din istoria românilor, care locuiesc pe dulcele meleag basarabean din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Consultând peste 260 de surse bibliografice, autorul scoate din anonimat documente şi fapte inedite, în multe cazuri, pentru prima dată în literatura de specialitate editată la Chişinău, dând o ripostă argumentată ştiinţific „moldovenismului primitiv”, promovat de unii pseudoistorici din RM. Volumul este scris într-un limbaj accesibil şi este destinat cititorilor de toate vârstele, care doresc să-şi cunoască adevărata istorie, cultura şi tradiţiile neamului. Cartea fost editată pe data de 4 septembrie 2016 la editura „Serebia” şi tipărită în tipografia „Balacron” într-un tiraj de 500 de exemplare într-o impecabilă ţinută poligrafică.

 

vdulgheru_istoria-integrala-a-basarabiei