GORNEȚ Viorel – susținerea tezei de doctor

Pretendent: GORNEȚ Viorel

Conducător ştiinţific: prof. univ., dr. hab., TATAROV Pavel;

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.253.02-11

Tema tezei: „OBŢINEREA PRODUSELOR ALIMENTARE NOI ÎN BAZA STUDIULUI PROPRIETĂŢILOR FIZICO-CHIMICE ALE FICATULUI DE PORCINĂ ŞI BOVINĂ”

Specialitatea: 253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (Tehnologia produselor din carne)

Data – 02 decembrie 2016, ora 15.00; Local: Chişinău, str. Studenţilor 9/9, bloc 5, aud. 120.

Rezumatul tezei

(Visited 20 times, 1 visits today)