CHELMENCIUC Corina – susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: CHELMENCIUC Corina

Conducători ştiinţifici: prof. univ., dr. hab., m.c. AȘM, MUSTEAȚĂ Valentin;
prof. univ., dr. hab., ARION Valentin

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.221.01-01

Tema tezei  „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A PROCESELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE PANIFICAȚIE PRIN INTEGRAREA COGENERĂRII ”

Specialitatea 221.01 – Sisteme ţi tehnologii energetice

Data – 28 noiembrie 2016,   ora 14.00

Local: Chişinău, str. 31 August 1989 nr.78, blocul de studii nr. 2, sala 2-222

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 lucrări fără coautori.

Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată. În teză este abordată problema integrării cogenerării în instalaţiile de panificaţie, prin aplicarea unui concept nou de sporire a eficienţei energetice – conceptul „CogIntegr”, ceea ce contribuie la sporirea eficienţei energetice, exergetice şi economice a instalaţiilor tehnologice. Este argumentată necesitatea aplicării metodei complexe de evaluare a fezabilităţii implementării soluţiei tehnice propuse, prin aplicarea analizei energetice, exergetice şi economică.
  2. Conţinutul de bază al tezei. În teză sunt analizate metodele de evaluare a eficienţei energetice a proceselor şi instalaţiilor industriale şi descrise instalaţiile moderne de panificaţie; sunt expuse esenţa, beneficiile şi constrângerilor aplicării conceptului „CogIntegr” în cadrul instalaţiilor industriale; sunt prezentate metodologiile elaborate de evaluarea a eficienţei energetice, exergetice şi economice a soluţiei tehnice propuse; este evaluată eficienţa energetică, exergetică şi economică a integrării tehnologiei de cogenerare, bazată pe utilizarea motorului cu ardere internă, într-o instalaţie de panificaţie.

Principalele rezultate obţinute: (i) pentru prima dată este formulat și dezvoltat conceptul “CogIntegr”, care presupune integrarea cogenerării în procesele tehnologice ca măsură de sporire a eficienței energetice a instalațiilor industriale; (ii) pentru instalațiile tehnologice de tip CogIntegr  au fost elaborate metodologiile de evaluare a eficienței energetice, exergetice și economice; (iii) s-a demonstrat că integrarea cogenerării, bazată pe utilizarea motorului cu ardere internă, în procesele tehnologice de panificație îmbunătățește eficiența energetică a acestora, generând economii nete valoroase; (iv) pentru întreaga gamă de capacități de producție a instalațiilor de panificație de tip CogIntegr, s-au evaluat valorile economiilor nete și ale costurilor nivelate ale energiilor produse, în cazul integrării acestora la întreprinderea de panificație studiată în lucrare; (v) a fost elaborat un program de calcul specializat pentru evaluarea eficienței economice a oricărei proiect de implementare a tehnologiei CogIntegr

(Visited 26 times, 1 visits today)