În data de 19 noiembrie 2016 la centrul comercial Shopping Malldova s-a desfășurat Ziua Robotics Demo, organizată de către USAID Moldova, Roboclub Artico GirlsGoIT și #UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei în cadrul Săptămânii Robotocii Europene 2016.

Evenimentul a fost adresat copiilor şi adolescenţilor și a avut drept scop să popularizeze inițiativa Roboclub, să susțină pasiunea lor față de domeniul IT, inginerie şi tehnologie și să le inspire dorința să urmeze domenii legate de disciplinele STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – știință, tehnologii, inginerie și matematică.

Organizatorii s-au străduit să trezească interesul participanților pentru inovare în robotică prin diverse activități atractive: concursuri și ateliere de asamblare a roboților din piese ale constructorului Lego MindStorms EV3, motorașe și softurile respective.

Atelierele de robotică au fost structurate în trei blocuri: Impactul roboticii în viața de zi cu zi: construcția unui robot-aspirator; Principiile esențiale ale roboticii. Componentele LEGO MIMDSTORMS EV3; Impactul roboticii in operațiuni de salvare: programarea misiunii de salvare a unei victime dintr-o casă incendiată.

Atracția zilei a fost robotul NAO pe nume Frank, prezentat de studenții UTM Sergiu IONIŢĂ şi Nicolae GAIDARJI (anul IV, specialitatea „Calculatoare”), însoțiți de prof. Viorica SUDACEVSCHI, şef Catedra calculatoare, Lilia ROTARU, lector superior. Este un robot umanoid, „ajutat” de 25 de motorașe să execute mișcări specifice omului. Roboţelul a dat mâna cu toți doritorii, a dansat şi  a făcut flotări, amuzând şi încântând publicul. Membrii clubului Roboclub Artico au manifestat interes faţă de dotarea tehnică a roboţelului şi programarea acestuia.

Ziua Robotics Demo este o inițiativă a euRobotics – European Robotics, iar în Moldova s-a desfășurat pentru prima oară.

(Visited 35 times, 1 visits today)