În data de 18 noiembrie 2016, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) a dat startul conferinţelor ştiinţifice ale profesorilor, doctoranzilor şi  studenţilor. Aici au fost constituite trei secţiuni de examinare a celor mai recente rezultate ale cercetărilor ştiinţifice, realizate pe parcursul anului 2016. La inaugurarea evenimentului a participat dr., conf.univ. Ion BALMUŞ, decanul FCIM, şefi de catedre şi profesori.

În cadrul platformei educaţionale „Automatică, calculatoare, microelectronică” (coordonator: dr., conf. univ. Victor ABABII) au fost audiate 21 de comunicări ştiinţifice privind o arie largă de subiecte: 3D modeling of the Peierls transition in TTT (TCNQ)2organic crystals, numerical modeling of thermoelectric  properties of high-purity TTT (TCNQ)2 organic crystals, dinamica complexă a lazerelor cu puncte cuantice şi aplicarea lor în comunicarea optică bazată pe haos, structuri spaţiale 3D autocoordonate în baza compuşilor de GaN, automatizarea proiectării sistemelor de reglare automată,  modelarea unei reţele de senzori cu surse limitate de procesare, modelarea sistemelor mecatronice evolutive, sistem de poziţionare prin menţinere în stare de levitaţie a unui obiect şi alte subiecte.

Secţiunea „Tehnologii informaţionale şi securitatea informaţională” (coordonator: lect. sup. Dorian SARANCIUC) a examinat 21 de comunicări axate pe un spectru amplu de teme actuale privind evoluţia dinamică a TIC şi securizarea informaţiei, inclusiv: identificarea vulnerabilităţilor SS7, baze de date NoSQL şi MongoDB, proiectarea bazelor de date în Oracle 12c vs Vertabelo, utilizarea Hibernate în JAVA, analiză comparată a sistemelor CУБD IBM DB2 şi Microsoft SQL Server, depistarea vulnerabilităţilor bazelor de date utilizând SQL-injecţiile, protecţia datelor şi controlul accesului prin mijloace SGBD (SQL server) şi în SQL, funcţionalităţi în IBM Cloud şi alte direcţii de cercetare.

Atelierul didactico-ştiinţific „Ştiinţe socio-umane” (coordonatori: dr., conf. Mihai BRAGA, dr., conf. Ecaterina LOZOVANU, dr., conf. Vasile VASILOS şi dr., conf. Ion VANGHELI) a audiat 22 de rapoarte privind rezultatele cercetărilor doctoranzilor şi studenţilor despre interacţiunea socio-umană dintre societate, cultură şi inginerie, inclusiv: sugestii despre utopiile politice, dreptul şi morala ca forme de reglementare a vieţii sociale, solipsismul filosofic, cei şapte înţelepţi ai Greciei Antice, cyberbulling (hărţuirea cibernetică) – inamicul de dincolo de ecran; educaţia ca strategie antisărăcie, problema fericirii în filozofie, infracţiunile informatice, rolul indubitabil al familiei în formarea personalităţii tânărului adult, psihologia şi limbajul culorilor, etica profesională şi codul Muncii – legături şi corelaţie, piaţa talentelor IT din Republica Moldova, criminalitatea feminină – fenomen în creştere exponenţială, etica relaţiilor de serviciu în diferite ţări ş.a.

Tradiţional, comunicările prezentate vor fi evaluate de un juriu competent, ulterior fiind desemnați câştigătorii locurilor premiante.

(Visited 28 times, 1 visits today)