Internationalization, Quo Vadis?

Oportunităţile de colaborare a Universităţii Tehnice a Moldovei cu universități de top  europene au fost abordate de către prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector UTM responsabil de domeniul internaţionalizării, şi reprezentanţii celor mai prestigioase universităţi europene în cadrul Conferinţei Internaţionale Erasmus+ cu genericul „Internationalization, Quo Vadis?ˮ, desfăşurate în perioada 7-11 noiembrie 2016 la Rīga Stradiņš University, Letonia.

În acest context, dna prorector Larisa BUGAIAN, a avut întrevederi cu reprezentanţi ai managementului universităţilor din Lituania, Letonia, Olanda, Austria, Germania, România.

În cadrul discuţiilor, dna prorector a insistat pe valorificarea posibilităţilor de mobilitate a studenţilor UTM în respectivele instituţii de învăţământ superior, construirea de parteneriate, provocările internaţionalizării și alte subiecte de interes pentru UTM.

– Pe dimensiunea internaţionalizării există foarte multe oportunităţi, atât pentru studenţii UTM, cât şi pentru cadrele universitare. Pentru a valorifica aceste oportunităţi e nevoie să fim proactivi, să perfecţionăm limbile de circulaţie internaţională şi, evident, să fim motivaţi, consecvenţi şi dedicaţi în ceea ce facem, a concluzionat dna prorector, referindu-se la participarea sa la acest important eveniment.

riga-stradins-universit