- UTM - https://utm.md -

Formarea continuă: bilanţ şi perspective

untitled

Pe 11 noiembrie 2016, Facultatea Urbanism şi Arhitectură a găzduit şedinţa Consiliului Asociaţiei „Moldova Apa Canal” (AMAC), care a examinat raportul expertului internaţional în servicii de apă şi canalizare Pavel PANUŞ „Evaluarea capacităților Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării de a oferi instruire de formare continuă pentru membrii AMAC şi unele măsuri de dezvoltare ale acestor capacităţi”.

Iuri NISTOR, director executiv, AMAC; dr. Sergiu CALOS, director, Institutul de Formare Continuă în domeniul alimentare cu apă şi canalizare (IFC); dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM, director, Centrul de Formare Continuă (CFC), UTM; Natalia IACHIMOV, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), coordonator pentru modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor locale decentralizate ale serviciilor publice de aprovizionare cu apă; Serafima TRONZA, șef Direcție managementul apelor, Ministerul Mediului, au menţionat că în perioada de referinţă, graţie colaborării AMAC cu CFC UTM, Asociația Internațională a Apei, Asociația Română a Apei, Danube Water Program, Institutul de Formare Profesională AquaProf II, datorită suporturilor financiare din partea Băncii Mondiale, GIZ, Agenției de Dezvoltare Austriece, cu antrenarea corpului profesoral al UTM şi a unor specialiști internaționali din Germania, România ș.a. țări ale UE, IFC AAC a ținut 6 module din Programul național de creștere a capacităților operatorilor din domeniul aprovizionării cu apă și canalizare; a organizat cursuri de perfecționare la profesiile „Lăcătuș pentru lucrări de intervenție și reconstrucție” și „Mașinist la instalații de pompare”, cursuri de perfecționare pentru instruirea contabililor și economiștilor din cadrul întreprinderilor de apă și canalizare; instruirea inginerilor privind proiectarea, efectuarea lucrărilor de montare și darea în exploatare a stațiilor de pompare, pentru apă uzată și apă curată”, seminarul practic „Exploatarea echipamentelor WILO pentru stațiile de pompare apa uzată şi apa curată” şi seminarul teoretico-practic „Probleme actuale ale contabilității și impozitării mijloacelor de transport și mecanismelor”.

Consiliul AMAC a exprimat sentimente de profundă gratitudine CFC UTM, GIZ şi altor parteneri de dezvoltare pentru suportul acordat în pregătirea cadrelor din domeniu; a apreciat activitatea IFC în anii 2010-2016; a identificat țintele proiectate pentru anii 2017-2020 privind dezvoltarea în continuare a capacităților IFC privind formarea continuă a angajaţilor AMAC, inclusiv elaborarea Strategiei de dezvoltare a IFC, extinderea spaţiilor de instruire ale Institutului şi amenajarea unui laborator specializat; organizarea bazei de date privind formarea continuă a cadrelor şi grupurilor ţintă pe categorii de personal; elaborarea unui program de instruire a formatorilor din cadrul operatorilor, respectând raportul necesar dintre teorie și practică;constituirea cu sprijinul operatorilor a 3 filiale IFC – Centre Regionale de Formare Continuă, amplasate în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud pentru apropierea procesului de formare de locul de muncă a angajatului.

La şedinţă au participat dr., conf. univ. Valeriu LUNGU, decanul FUA, lectorul universitar Natalia CIOBANU, prodecan FUA, dr., conf. univ. Constantin ȚULEANU, şef Departament Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului, Vasile COTRUŢA, director IPS „Iprocom”, conducători ai agenţiilor de aprovizionare cu apă şi canalizare din republică.

IFC a fost fondat în 2010 de către Consiliul AMAC, în parteneriat cu CFC UTM, cu suportul financiar al firmei WILO din Germania, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi altor parteneri externi de dezvoltare.