Condoleanță

Universitatea Tehnică a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune dlui Valerian Dorogan, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, prorector UTM pentru cercetare și doctorat, în legătură cu trecerea în neființă a soției Tamara.