- UTM - https://utm.md -

Acum un an, Universitatea Tehnică și-a ales un nou rector

Acum un an,  pe 12 noiembrie 2015,  Universitatea Tehnică a Moldovei și-a ales un nou rector. Și suntem mândri de rezultat.

Cu un scor de 588 de sufragii (73,04%) din numărul de 805 cadre didactice titulare prezente la vot, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a ales un nou rector – pe prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN. Chiar dacă avea să intre în exercițiul funcțiunii abia peste două luni – pe 1 ianuarie 2016, speranța unui suflu nou, a renovării și modernizării încolțise deja.

Astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei împletește cu succes experiența înaintașilor cu noile abordări ale timpului și perseverează în continuare: a deschis larg poarta mobilităților în toată lumea, lansează multiple proiecte îndrăznețe la nivel național și internațional, atrage investiții, demonstrând prin activitățile desfășurate esența și scopul pe care îl urmează cu fermitate în calitatea sa de unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc din Republica Moldova: „Inginerii creează viitorul!”.

Îi urăm domnului rector Viorel BOSTAN să dea dovadă de aceeași perseverență, ardoare și inspirație și în continuare!