TERMOELECTRICA susține pregătirea practică a studenților

După ce a organizat o lecție practică la Sursa 1 (fosta CET-2) pentru studenții anului întâi ai Facultății Energetică și Energie Electrică (gr. EE-161 și EE-162) în cadrul cursului „Energetica generală”, a doua zi, pe 10 noiembrie 2016, conducerea companiei TERMOELECTRICA SA, în persoana directorului general Veaceslav ENI şi directorului dezvoltare Nicolae GLINGEAN, a efectuat o vizită de lucru la Catedra termotehnică şi management în energetică (TME), în cadrul căreia a purtat discuţii cu profesorii şi studenţii – viitori specialişti ai întreprinderii.

Studenții și-au împărtășit impresiile lăsate de lecția din ajun, ținută de șef-adjunct serviciu protecția mediului, securitate și siguranță Vladimir BULICANU și șef serviciu gestiune producere Vitalie MÂȚA. Au avut, astfel, ocazia și bucuria de a se familiariza cu specificul viitoarei profesii, principiul de funcționare a întreprinderii, parametrii, schemele termice, electrice, de alimentare cu apă și de abur. Au efectuat și o excursie pe teritoriul centralei, având  prilejul să studieze utilajul de bază pentru producerea energiei: cazane energetice, generatoare electrice și chiar să vadă cum arată interiorul unei turbine cu abur, dat fiind că aceasta, aflându-se în reparație, era dezmembrată.

Managerii de la TERMOELECTRICA au promis că peste 2 săptămâni vor oferi posibilitatea de a efectua o vizită la Centrală altor două grupe academice. S-a decis și care vor fi acestea: TE-161 și IME-161. Totodată, oaspeții le-au vorbit studenților despre particularităţile funcţionării SACET-ului (sistemului de alimentare centralizată cu energie termică) din mun. Chişinău şi modernizarea acestuia prin instalarea sistemului de distribuire pe orizontală şi a punctelor termice individuale, îndemnându-i să participe la concursurile organizate de companie și, astfel, să beneficieze de oportunitățile oferite în materie de angajare.

Conf. univ., dr. Victor POGORA, decanul FEIE, şi lect. sup. Corina CHELMENCIUC, șef Catedră TME, le-au mulțumit oaspeților pentru suportul acordat.

Colaborarea fructuoasă între FEIE-UTM și TERMOELECTRICA SA se înscrie în prevederile Convenției-cadru de parteneriat semnat recent între cele două instituții, care are drept scop stabilirea unui dialog reciproc permanent. Potrivit Convenției, Termoelectrica SA va organiza în cadrul subdiviziunilor întreprinderii stagii pentru cadrele didactice și lecţii practice pentru studenți, cultivându-le abilităţi practice în condiții reale de producţie și sprijin în elaborarea proiectelor de licenţă, la fel și de masterat şi doctorat, cu caracter de implementare în practica reală.