Secretarul general al AUF în vizită la FTMIA

În după amiaza zilei de 9 noiembrie 2016 Jean Pascal BONHOTAL, secretarul general al Agenției Universitare  Francofone (AUF), însoţit de prof. univ. Mohamed KETATA, director regional al Biroului AUF pentru Europa Centrală şi de Est, şi dna Roxana TURCANU, directorul Antenei AUF-Chişinău, a întreprins o vizită de documentare la Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires” (FFTA) a Facultăţii Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA).

Înalţii oaspeţi s-au întreţinut cu studenţii, doctoranzii, cadrele didactice. În debutul întâlnirii, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a ţinut să exprime Agenției Universitare  Francofone sentimente de profundă gratitudine pentru contribuţia considerabilă în înzestrarea laboratoarelor cu echipamente de ultima generaţie pentru instruire şi efectuarea unor cercetări în domeniile tehnologiilor alimentare şi TIC, pregătirea cadrelor de ingineri, perfecţionarea corpului profesoral. Aderarea UTM în anul 1997 la AUF a fost de bun augur: pe parcursul celor 19 ani AUF s-a manifestat ca un adevărat prieten al Universităţii, iar vizita de astăzi va consolida şi mai departe relaţiile noastre.

Conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA, directorul FFTA, făcând o trecere în revistă a rezultatelor obţinute în baza colaborării cu AUF, a menţionat că în perioada de referinţă a fost fondat Centrul de Reuşită Universitară, au fost renovate mai multe laboratoare, peste 500 de ingineri au absolvit FFTA, 12 persoane au susţinut tezele de doctor în ştiinţe, iar un şir de profesori au beneficiat de stagii de perfecţionare în universităţile afiliate Agenţiei. În prezent la FFTA îşi fac studiile 4 grupe academice, iar peste 80 la sută din obiectele prevăzute în planul de studii sunt predate în limba franceză. În ultimii ani, mai mulţi profesori din universităţile AUF au ţinut prelegeri şi lecţii practice în enologie, tehnologia produselor lactate, de cofetărie şi a alimentelor, microbiologie, igiena alimentară ş.a.

Studentele Cristina PANAINTE, ALINA Codreanu şi Vlad IGNATENCO, absolvenţii filierei Viorica CARAUŞ şi  Andrei IOVU, au remarcat avantajele, oportunităţile şi priorităţile studierii la FFTA: mobilitate academică la licenţă, studii de master, stagii de practică peste hotare, participarea la activităţi culturale internaţionale, antrenarea în proiecte sociale locale, posibilităţi de angajare la serviciu în firme prestigioase.

Jean Pascal BONHOTAL şi Mohamed KETATA au relatat despre activităţile desfăşurate de AUF, direcţiile prioritare de colaborare, au dat răspunsuri  exhaustive la numeroasele întrebări ale studenţilor şi profesorilor. Avându-l pe post de ghid pe decanul FTMIA, conf. univ., dr. Vladislav REŞITCA, dumnealor au luat cunoştinţă de platformele didactico-ştiinţifice de excelenţă din cadrul FFTA: Staţia-pilot pentru producerea vinurilor, Centrul de instruire practică şi formare continuă în domeniul alimentaţiei publice şi a.

La întrevedere au participat conf. univ., dr. Olga DESEATNICOV, şef catedră, prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, director de proiect, conf. univ., dr. Nicolae LUCA, directorul Şcolii Superioare de Sommelieri din Moldova, lectorul universitar Mariana CEREPANOVA.

(Visited 52 times, 1 visits today)