- UTM - https://utm.md -

Concurs de selecţie a studenţilor erasmus+

erasmus_logo2014

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+ pentru anul universitar 2016-2017. Agrocampus Ouest oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat ai Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2016 – 2017 cu începere 8 februarie 2017 și terminarea mobilității către 30 iunie 2017.

Valoarea bursei este de 800€/lună (maximum pentru 5 luni). Asigurarea va fi perfectată în Franţa și achitată de student.

Preselecţia candidaţilor la programul de mobilitate va fi organizată în cadrul facultăţii de către coordonatorii de programe internaționale de la facultatea respectivă.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi.

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA FRANCEZĂ!

 

Calendar concurs selecție

04-08.11.2016 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

09.11.2016 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1100, bir. 5-512)

09.11.2016 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

11.11.2016 – TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, tel. 022 235 415

Coordonator Erasmus+ pe Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

Adresa str. Studenţilor 9/9, bir. 5-223, Popovici Cristina, conf. univ., dr.

(Visited 7 times, 1 visits today)