Serghei ANDRONIC – noul prorector pentru studii

Astăzi, 1 noiembrie 2016, conf. univ., dr. în științe tehnice Serghei ANDRONIC, decanul Facultății Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații, pășește pe un nou făgaș în cariera sa profesională – intră în echipa managerială a Universității Tehnice a Moldovei pentru a susține desfășurarea optimă și eficientă a activităților didactice în importanta și responsabila funcție de prorector pentru studii.

Preluând ștafeta de la un veritabil maestru al organizării procesului educațional, care s-a dedicat peste o jumătate de secol  pregătirii cadrelor inginerești, cercetării și manageriatului universitar – prof. univ., dr. Petru TODOS, noul prorector își propune să dezvolte în continuare opera de organizare a procesului de studii, începând cu elaborarea planurilor de învățământ, stabilirea structurii calendaristice a anului universitar, organizarea concursului de admitere, asigurarea standardelor de calitate și finalizând cu desfășurarea examenelor de absolvire.

De altfel, activitatea în noua sa funcție presupune o continuare a operei de educaţie pe care o realizează la FIMET în cadrul mai multor mandate de decan, timp de mai mulți ani având și nobila misiune de a ţine degetul pe pulsul întregii universităţi în cel mai important şi ascuţit segment de organizare a studiilor – Admiterea, exercitând cu brio, până anul trecut, și funcţia de secretar general al Comisiei de Admitere a UTM.

În mediul universitar este cunoscut deja mottou-ul său: „Studentul este prioritatea noastră și a-l menține în centrul actului educațional este misiunea noastră cea dintâi” – un deziderat pe care își propune acum să-l realizeze și la nivel per universitate.

Mult succes în stabilirea în continuare a punților cognitive, afective și emoționale cu studenții, profesorii și toți cei care întregesc noțiunea de UTM, domnule prorector Serghei ANDRONIC!

sergiu-andronic