CREȚU Vasilii – Examinarea tezei de doctor

Pe 16 noiembrie 2016, ora 15.00 în ședința Seminarului științific de profil ad-hoc (Hotărârea CNAA nr. AT 5.4.3 din 6 octombrie 2016) din cadrul UTM, pe adresa str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, aula 414 va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui CREȚU Vasilii.

Tema: „Sinteza și studiul nanostructurilor de oxizi semiconductori MoO3, CuO și ZnO pentru senzori de gaze”, specialitatea 134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii.

Conducător științific: dr. hab., conf. univ. LUPAN Oleg.

Secretar științific: dr., conf. univ. RAILEAN Serghei (tel. +373 22 50 99 14).