Pe 28 noiembrie 2016 la Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică a fost susţinută o a doua teză de doctor în ştiinţe tehnice din anul curent. Consiliul ştiinţific specializat (preşedinte: dr. hab., prof.univ. Tudor AMBROS, secretar: dr. în tehnică Viorica HLUSOV) a examinat rezultatele cercetărilor efectuate în tema „Eficientizarea energetică a proceselor și instalațiilor de panificație prin integrarea cogenerării” de lect. sup. Corina CHELMENCIUC, şef Departament Termoenergetica și Management în Energetică (cond. șt.: m.c. AŞM, dr. hab., prof. univ. Valentin MUSTEAȚĂ şi dr. hab., prof. univ. Valentin ARION).

Citește mai mult

Implementarea noilor abordări și tendințe de dezvoltare a aplicațiilor software și a inovațiilor tehnologice în procesul de formare a inginerilor software constituie obiectivul de bază urmat în cadrul parteneriatului stabilit între Universitatea Tehnică a Moldovei și Compania International Business Machines (IBM). În acest context IBM desfășoară o serie de ateliere pentru cadrele didactice ale UTM.
Citește mai mult

  1. Cu privire la trecerea la structură departamentală și actualizarea denumirii Facultății de Industrie Ușoară
  2. Raport de activitate a Catedrei Construcții și Mecanica Structurilor pentru perioada 2011-2015

 

 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România a organizat în parteneriat cu Safetech Inovation şi ASSIST Software prima ediție a Concursului studențesc în domeniul securității informatice – The first International Students Contest on Information Security.
Citește mai mult

Pe 26 noiembrie 2016 UTM în parteneriat cu Liceul Teoretic cu profil real ,,Mihai MARINCIUC”, asistat de cadre didactice care au colaborat cu regretatul profesor și cu suportul AO „ICAR”, „Xerox”-Moldova, editurilor „Știința”, „Lyceum”, „Integritas”,  a organizat ediția a VI-a a Concursului de fizică „In Memoriam Mihai MARINCIUC”. 

Citește mai mult

Centrul de Informații Universitare anunță concursul Burse de Merit – 2016 pentru cei mai buni studenți ai țării, editia XXI, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA și al Orange Moldova.

În cadrul programului vor fi oferite, în baza de concurs, 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

  • 35 de burse – pentru studenții de la ultimul an de studii (ciclul Licenta);
  • 15 burse – pentru studenții masteranzi de la primul an de studii (ciclul Masterat, inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

Programul în cauză își propune să reafirme prestigiul studiilor superioare de calitate în Moldova și să stimuleze studenții pentru performanțe academice și implicare activă in cercetări și activități extracurriculare.

Detalii www.eac.md/ro/scholarships/soros/merit/index.html

 

În data de 24 noiembrie 2016, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat în cadrul Seminarului Societății de Matematică, organizat de Institutul de Matematică și Informatică al AȘM, un amplu raport pe tema „Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări și simulări numerice în aero-hidrodinamică”.

Citește mai mult

În ziua de 24 noiembrie 2016, în holurile facultăţilor din campusul Râşcani al UTM şi-a deschis larg uşile Târgul locurilor de practică şi de angajare în câmpul muncii pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii. Pentru cei cca 1400 de absolvenţi ai UTM, promoția-2017, peste 100 de companii autohtone şi mixte au oferit 825 de locuri pentru stagiile de practică şi cca 900 de posturi vacante de muncă.
Citește mai mult

În perioada 14-25 noiembrie 2016 un grup de profesori ai Universității Tehnice a Moldovei participă la un program de mobilitate la Universitatea din Aalborg (Danemarca) în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.
Citește mai mult

Matineul de Crăciun şi Anul Nou se va petrece pe 24 decembrie 2016, sâmbăta, în sala Teatrului republican de păpusi „Licurici”.

Citește mai mult