Concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UTM

În perioada 1-30 noiembrie 2016 se anunţă concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UTM în vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul de studii 2017-2018.

Pentru participare la concurs conducătorii de doctorat vor prezenta Consiliului Şcolii Doctorale dosarele care vor conţine următoarele informaţii:

  1. Curriculum vitae (Europass).
  2. Copia certificatului sau a dispoziţiei CNAA privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat.
  3. Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice pentru ultimii 10 ani.
  4. Lista studenților-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea şi tema tezei.
  5. Lista persoanelor cu tezele de doctor susţinute, tema tezei, anul înmatriculării şi anul susţinerii.
  6. Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate.
  7. Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi studenţii doctoranzi.

Metodologia instituţională privind repartizarea granturilor doctorale poate fi găsită aici

Notă:

Informaţiile specificate în punctele 4-7 se vor completa conform unor formulare standard, pe care le veţi găsi la Directorii Şcollor Doctorale, Direcția Doctorat și Postdoctorat, precum și în Anexele din Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice inserate  aici

Informația specificată în punctul 7 se va prezenta Directorilor Şcolilor Doctorale până la data de 15 noiembrie 2016.

(Visited 9 times, 1 visits today)