În perioada octombrie-noiembrie a.c. 115 angajați din domeniul servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare (AAC) participă la trei module de instruire în exploatarea sistemelor AAC, organizate în cadrul „Programului național de creștere a capacităților operatorilor din domeniul AAC”, fiind selectați de Asociația „Moldova Apa-Canal” (AMAC), beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regională finanțate de Fondul Național de Dezvoltare Regională, proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale din RM”, reprezentanți ai ministerelor, agențiilor guvernamentale și agențiilor de dezvoltare regională.

Sesiunile de instruire au fost selectate de AMAC și instituționalizate prin intermediul Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Primul modul a fost lansat pe 25 octombrie 2016 și s-a axat pe studierea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul serviciilor de abonaţi a operatorilor AAC; al doilea modul (26 octombrie) a examinat aspectele tehnice în relaţiile cu clienţii, iar cel de-al treilea (27 octombrie) s-a concentrat pe procedura de contractare privind prestarea serviciului public AAC.

În cadrul festiv de inaugurare a cursurilor, Alexandru MURAVSCHI, consultant național superior în domeniul politicii de coordonare a dezvoltării regionale din cadrul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a menționat: „Suportul GIZ constă în acordarea expertizei metodologice pentru elaborarea programelor și manualelor de studii, instruirea metodelor noi de formare continuă, dezvoltarea calității de predare, formarea de noi formatori și instruirea reprezentanților operatorilor de apă și canalizare bazate pe cele mai bune practici utilizate în țările UE. De asemenea, pentru anii 2017-2018, GIZ va acorda suport pentru elaborarea și implementarea altor 6 module de instruire”.

Iurie NISTOR, director executiv AMAC, a mulțumit GIZ pentru suportul oferit și a subliniat: „Sectorul AAC se confruntă cu câteva probleme majore. Unele dintre acestea vor fi dezbătute pe parcursul acestor instruiri: cunoașterea legislației în domeniu, aspectele tehnice în relațiile cu clienții… Or, nu vom putea avea un sistem de aprovizionare cu apă și canalizare modern, dacă nu vom cunoaște detaliile juridice și tehnice ale sectorului”.

Sergiu CALOS, director al Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, a menționat că aceste module de instruire „vor duce la calificarea angajaților prestatorilor de servicii Apă-canal din toată republica. La finalul acestora, fiecare participant va primi diplome de absolvire a acestor cursuri”.

În baza Acordului de Colaborare semnat între GIZ și AMAC în februarie 2015, proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în RM” acordă suport Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare pentru membrii AMAC în instruirea angajaților din sectorul AAC în cadrul „Programului Național de Creștere a Capacitaților Operatorilor de Apă și Canalizare”. În 2015 au fost dezvoltate și implementate 6 module de instruire, la care au participat 308 angajați ai 43 operatori AAC din RM, certificați de către Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în RM” este implementat de GIZ şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Guvernul Suediei, Guvernul României, UE și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

(Visited 9 times, 1 visits today)