Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitația de a participa la cea de-a VI-a ediție a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Deschiderea Concursului va avea loc sâmbătă, 26 noiembrie 2016, la Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, bl. 1). Președinte al Comitetului organizatoric – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM; vicepreședinți – conf. univ., dr. în științe tehnice Sergiu ANDRONIC, decanul Facultății Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații, și conf. univ., dr. în fizică Spiridon RUSU.

Istoricul Concursului

Pe 26 noiembrie 2016 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vârsta de 78 de ani…

Acum cinci ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc prima ediţie a Concursului, ideea aparținând în exclusivitate Grupului de iniţiativă al profesorilor de fizică din mun. Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai regretatului profesor Mihai Marinciuc, Asociația Obștească „ICAR”, Firma Xerox (director – Tudor ACRISTINEI), editurile „Știința” (director –  Gheorghe PRINI), „Integritas” (director –  Gheorghe NICOLAEV), „Liceum” (director – Iurie MIRON), Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” (director-adjunct, profesor de fizică, M. POTLOG). Obiectivul prioritar al Concursului: crearea oportunităților de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor claselor a VI-a – a XI-a cu interes şi aptitudini pentru fizică.

Preşedinte al Concursului a fost desemnat conf., dr. Spiridon RUSU, Universitatea Tehnică a Moldovei, preşedinte onorific – conf., dr. Florea ULIU, Universitatea din Craiova. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi notorii, cum ar fi acad. Valeriu CANŢER, preşedintele Societăţii de Fizică din RM, Preşedinte CNAA, cunoscuţii fizicieni I. EVTODIEV, G. ŢURCANU, V. GHEŢU, M. POTLOG, V. PĂGÂNU, I. MALCOCI, I. HOLBAN, V. BURLEAI, I.NACU, M.CERNEI, M.COTOROS, mulţi alţi profesori.

Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii a fost profesorul Miron POTLOG, grad didactic superior, director-adjunct, LT „Nicolae Iorga”, iar ediţiile a II-a şi a III-a au fost găzduite de Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, avându-l ca preşedinte al comitetului organizatoric pe profesorul Igor EVTODIEV.

În 2014 Concursul s-a desfășurat la Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”, în cadrul Zilelor didactice Mihai Marinciuc. Directorul liceului, dr. Gheorghe GÂNJU, președintele Comitetului organizatoric, vicepreședinte – Ion NACU, profesor de fizică, au asigurat o serie de activități de formare profesională: seminare, ore publice, victorine, întâlniri cu personalități marcante, concursuri și lecturi publice.

Ediţia anterioară a Concursului, a V-a, s-a desfășurat la Universitatea Tehnică a Moldovei, instituție în care reputatul profesor a activat zeci de ani. Sponsorii Concursului: firma „Xerox Moldova” (director – Tudor ACRISTINII), Editura „Ştiinţa” (director – Gheorghe PRINI), Editura „Integritas” (director – Gheorghe Nicolaev), Asociaţia obştească ICAR (unde a activat regretatul profesor Mihai Marinciuc), LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durlești, UTM.

Cupa transmisibilă a Concursului se află, pe parcursul ultimilor ani, la Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, care a acumulat cel mai mare număr de medalii.

La ediția a VI-a sunt invitați elevi ai claselor a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, care manifestă interes, aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară. Loturile de elevi și profesori însoțitori sunt așteptați, conform programului, la Chisinau, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 168, bl. 1. Detalii – pe www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.facebook.com.

Inaugurarea activității și festivitatea de premiere va avea loc la 26 noiembrie 2016. Înregistrarea: orele 8.30-9.30. Inaugurarea Concursului: ora 9.30. Repartizarea subiectelor de concurs: ora 10.00.

Prin participarea la Concurs acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) – 15 noiembrie 2016, ora 17.00.  Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md  precizaţi lista participanților la concurs.

Cu respect,

prof. Tamara CURTESCU-MARINCIUC, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Chișinău,

dr. Spiridon RUSU, doctor conferențiar, UTM, președintele Concursului,

dr. Gheorghe GÂNJU, director LTPR ,,Mihai Marinciuc”

formular_de_inregistrare

(Visited 19 times, 1 visits today)